Great Souls>Gurudev Shree Kanji Swami>Audio Lectures>Ashtpahud (mixed dates)

Prav. No., time Shastra Gatha No. Kalash No. Other Id Date Gujarati Tithi Lang. Audio Qual. Notes
🔽 1h:1m:4s Ashtpahud 149, 150, 151 Bhav Pahud 1961-08-16 Shravan Sud 5, Wed Hin
🔽 1h:24s Ashtpahud 152, 153 154 Bhav Pahud 1961-08-17 Shravan Sud 6,Thu Hin
🔽 55m:42s Ashtpahud 110, 111 Bhav Pahud Guj Slightly Unclear AC