Great Souls>Gurudev Shree Kanji Swami>Audio Lectures>Ishtopdesh (1966)

Prav. No., time Shastra Gatha No. Kalash No. Other Id Date Gujarati Tithi Lang. Audio Qual. Notes
Gatha 1-10
🔽 1h:48s Ishtopdesh 1, 2 1966-03-15 Faagan Vad 9, Tue Guj Vikram Samvat 2022
🔽 1h:34s Ishtopdesh 2, 3, 4 1966-03-16 Faagan Vad 10, Wed Guj
🔽 1h:43s Ishtopdesh 4, 5, 6 1966-03-17 Faagan Vad 11, Thu Guj
🔽 1h:55s Ishtopdesh 6 1966-03-18 Faagan Vad 12, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 58m:28s Ishtopdesh 6, 7 1966-03-19 Faagan Vad 13, Sat Guj
🔽 1h:16s Ishtopdesh 7, 8 1966-03-20 Faagan Vad 14, Sun Guj
🔽 58m:29s Ishtopdesh 8, 9 1966-03-21 Faagan Vad 15, Mon Guj
🔽 1h:37s Ishtopdesh 9, 10 1966-03-23 Chaitra Sud 1, Wed Hin
Gatha 11-20
🔽 59m:1s Ishtopdesh 11 1966-03-24 Chaitra Sud 2, Thu Hin
🔽 1h:1s Ishtopdesh 11 1966-03-25 Chaitra Sud 3, Fri Guj
🔽 1h:1m:26s Ishtopdesh 12, 13 1966-03-26 Chaitra Sud 4, Sat Guj
🔽 58m:45s Ishtopdesh 13, 14, 15 1966-03-27 Chaitra Sud 5, Sun Hin
🔽 1h:41s Ishtopdesh 15, 16, 17 1966-03-28 Chaitra Sud 6, Mon Guj
🔽 59m:2s Ishtopdesh 17 1966-03-29 Chaitra Sud 7, Tue Guj
🔽 1h:52s Ishtopdesh 17, 18 1966-03-30 Chaitra Sud 8, Wed Guj
🔽 1h:1m:37s Ishtopdesh 18, 19 1966-04-01 Chaitra Sud 11, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:53s Ishtopdesh 19, 20 1966-04-02 Chaitra Sud 12, Sat Guj
Gatha 21-30
🔽 1h:1m:17s Ishtopdesh 20, 21 1966-04-03 Chaitra Sud 13, Sun Guj Mahavir Jayanti
🔽 1h:48s Ishtopdesh 21 1966-04-04 Chaitra Sud 14, Mon Guj
🔽 1h Ishtopdesh 21, 22 1966-04-06 Chaitra Vad 1, Wed Guj
🔽 1h:26s Ishtopdesh 22 1966-04-07 Chaitra Vad 2, Thu Guj
🔽 1h:1m:9s Ishtopdesh 22 1966-04-08 Chaitra Vad 3, Fri Hin
🔽 1h:1m:47s Ishtopdesh 22, 23 1966-04-09 Chaitra Vad 4, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:43s Ishtopdesh 23 1966-04-10 Chaitra Vad 5, Sun Guj
🔽 1h:1m:36s Ishtopdesh 23, 24 1966-04-11 Chaitra Vad 6, Mon Guj
Pravachan 26 Not Available Ishtopdesh 24 1966-04-12 Chaitra Vad 7, Tue Guj
🔽 1h:21s Ishtopdesh 24, 25 1966-04-14 Chaitra Vad 9, Thu Hin
🔽 1h:1m:21s Ishtopdesh 25, 26 1966-04-15 Chaitra Vad 10, Fri Hin Slightly Unclear
🔽 1h:40s Ishtopdesh 26 1966-04-16 Chaitra Vad 11, Sat Guj
🔽 59m:11s Ishtopdesh 26, 27 1966-04-17 Chaitra Vad 12, Sun Guj
🔽 1h:56s Ishtopdesh 27, 28 1966-04-18 Chaitra Vad 13, Mon Guj
🔽 1h:2m:16s Ishtopdesh 27, 28 1966-04-19 Chaitra Vad 14, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:7s Ishtopdesh 28, 29 1966-04-21 Vaishakh Sud 1, Thu Hin Slightly Unclear
🔽 59m:8s Ishtopdesh 29, 30 1966-04-22 Vaishakh Sud 2, Fri Hin
Gatha 31-40
🔽 1h:1m:23s Ishtopdesh 30, 31, 32 1966-04-23 Vaishakh Sud 3, Sat Hin Slightly Unclear
🔽 1h:28s Ishtopdesh 32, 33 1966-05-10 Vaishakh Vad 6, Tue Guj
🔽 1h:37s Ishtopdesh 33, 34 1966-05-11 Vaishakh Vad 7, Wed Guj
🔽 1h:1m:6s Ishtopdesh 34, 35 1966-05-12 Vaishakh Vad 8, Thu Guj
🔽 59m:52s Ishtopdesh 35, 36 1966-05-13 Vaishakh Vad 9, Fri Guj
🔽 1h:1m Ishtopdesh 35, 36 1966-05-17 Vaishakh Vad 12, Tue Hin
🔽 1h:1m:34s Ishtopdesh 36, 37 1966-05-18 Vaishakh Vad 13, Wed Hin
🔽 1h:1m:49s Ishtopdesh 37 1966-05-19 Vaishakh Vad 14, Thu Hin
🔽 59m:21s Ishtopdesh 38, 39 1966-05-21 Jeth Sud 1, Sat Hin
🔽 1h:1m:11s Ishtopdesh 39, 40 1966-05-22 Jeth Sud 2, Sun Hin
Gatha 41-51
🔽 1h:1m:4s Ishtopdesh 40, 41 1966-05-23 Jeth Sud 3, Mon Hin
🔽 1h:1m:30s Ishtopdesh 41 1966-05-24 Jeth Sud 4, Tue Hin Slightly Unclear
🔽 1h:41s Ishtopdesh 42 1966-05-25 Jeth Sud 5, Wed Hin
🔽 59m:56s Ishtopdesh 43, 44 1966-05-26 Jeth Sud 6, Thu Hin
🔽 58m:43s Ishtopdesh 44, 45 1966-05-28 Jeth Sud 9, Sat Hin
🔽 1h:5s Ishtopdesh 45 1966-05-29 Jeth Sud 10, Sun Hin
🔽 1h:57s Ishtopdesh 46 1966-05-30 Jeth Sud 11, Mon Hin
🔽 1h:1m:15s Ishtopdesh 46, 47 1966-05-31 Jeth Sud 12, Tue Hin
🔽 58m:35s Ishtopdesh 47, 48, 49 1966-06-01 Jeth Sud 13, Wed Hin
🔽 1h:16s Ishtopdesh 49, 50 1966-06-02 Jeth Sud 14, Thu Hin Slightly Unclear
🔽 1h:1m:2s Ishtopdesh 50 1966-06-03 Jeth Sud 15, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 54m:58s Ishtopdesh 51 1966-06-05 Jeth Vad 2, Sun Hin Slightly Unclear End of Ishtopdesh