Great Souls>Gurudev Shree Kanji Swami>Audio Lectures>Naatak Samaysar (1971)

Prav. No., time Shastra Gatha No. Kalash No. Other No. Date Gujarati Tithi Lang. Audio Qual. Notes
Mangal Acharan
🔽 54m:51s Naatak Samaysar 1, 2 Mangal Acharan 1971-01-17 Posh Vad 6, Sun Guj Vikram Samvat 2027
🔽 1h:14s Naatak Samaysar 2, 3, 4, 5 Mangal Acharan 1971-01-18 Posh Vad 7, Mon Guj
🔽 59m:42s Naatak Samaysar 5, 6, 7 Mangal Acharan 1971-01-19 Posh Vad 8, Tue Guj
Mangal Acharan & Uthanika
🔽 58m:14s Naatak Samaysar 8, 9, 10, 11, 12 Mangal Acharan & Uthanika 1971-01-20 Posh Vad 9, Wed Guj
🔽 59m:37s Naatak Samaysar 13, 14, 15, 16 Uthanika 1971-01-21 Posh Vad 10, Thu Guj
🔽 58m:46s Naatak Samaysar 17, 18, 19, 20, 21 Uthanika 1971-01-22 Posh Vad 11, Fri Guj
🔽 1h:8s Naatak Samaysar 22, 23, 24, 25, 26, 27 Uthanika 1971-01-23 Posh Vad 12, Sat Guj
🔽 1h:19s Naatak Samaysar 28, 29, 30 Uthanika 1971-01-24 Posh Vad 13, Sun Guj Slightly Unclear
Pravachan 009 Not Available Naatak Samaysar 30, 31 Uthanika 1971-01-25 Posh Vad 14, Mon Guj
🔽 59m:26s Naatak Samaysar 31, 32, 33 Uthanika 1971-01-26 Posh Vad 15, Tue Hin
🔽 1h:34s Naatak Samaysar 34, 35, 36 Uthanika 1971-01-27 Mahaa Sud 1, Wed Hin
🔽 1h:3s Naatak Samaysar 36 Uthanika 1971-01-28 Mahaa Sud 2, Thu Hin
🔽 49m:51s Naatak Samaysar 37, 38, 39, 40, 41, 42 Uthanika 1971-01-29 Mahaa Sud 3, Fri Hin
🔽 59m:33s Naatak Samaysar 43, 44-45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Uthanika 1971-01-30 Mahaa Sud 4, Sat Hin
Jiv Dvaar
🔽 1h:6s Naatak Samaysar 1, 2 Jiv Dvaar 1971-01-31 Mahaa Sud 5, Sun Hin
🔽 59m:5s Naatak Samaysar 3, 4 Jiv Dvaar 1971-01-31 Mahaa Sud 5, Sun Hin
🔽 1h:9s Naatak Samaysar 5, 6 Jiv Dvaar 1971-02-01 Mahaa Sud 6, Mon Guj
🔽 59m:58s Naatak Samaysar 6, 7, 8 Jiv Dvaar 1971-02-02 Mahaa Sud 7, Tue Guj
🔽 1h:43s Naatak Samaysar 9, 10 Jiv Dvaar 1971-02-03 Mahaa Sud 8, Wed Guj
🔽 1h:29s Naatak Samaysar 10, 11 Jiv Dvaar 1971-02-19 Mahaa Vad 9, Fri Guj
🔽 58m:36s Naatak Samaysar 12, 13 Jiv Dvaar 1971-02-20 Mahaa Vad 10, Sat Guj
🔽 59m:6s Naatak Samaysar 14, 15 Jiv Dvaar 1971-02-21 Mahaa Vad 11, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 59m:5s Naatak Samaysar 16, 17, 18 Jiv Dvaar 1971-02-22 Mahaa Vad 12, Mon Guj
🔽 1h:54s Naatak Samaysar 19, 20, 21 Jiv Dvaar 1971-02-23 Mahaa Vad 13, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 58m:4s Naatak Samaysar 22, 23 Jiv Dvaar 1971-02-24 Mahaa Vad 14, Wed Guj
🔽 59m:12s Naatak Samaysar 24, 25, 26, 27, 28 Jiv Dvaar 1971-02-25 Mahaa Vad 15, Thu Guj
🔽 59m:37s Naatak Samaysar 28, 29, 30, 31, 32 Jiv Dvaar 1971-02-26 Faagan Sud 1, Fri Guj
🔽 1h:1m:19s Naatak Samaysar 32, 33, 34 Jiv Dvaar 1971-02-27 Faagan Sud 2, Sat Guj
🔽 59m:3s Naatak Samaysar 34, 35 Jiv Dvaar 1971-02-28 Faagan Sud 3, Sun Hin
🔽 1h:1m:15s Naatak Samaysar Jiv Dvaar 1971-03-01 Faagan Sud 4, Mon Guj Slightly Unclear Dvar Saar
Jiv-Ajiv Dvar
🔽 1h:14s Naatak Samaysar 1, 2 Ajiv Dvaar 1971-03-02 Faagan Sud 5, Tue Guj
🔽 59m:4s Naatak Samaysar 2, 3, 4 Ajiv Dvaar 1971-03-03 Faagan Sud 6, Wed Guj
🔽 1h:57s Naatak Samaysar 4, 5, 6, 7 Ajiv Dvaar 1971-03-04 Faagan Sud 8, Thu Guj
🔽 59m:31s Naatak Samaysar 8, 9, 10 Ajiv Dvaar 1971-03-05 Faagan Sud 9, Fri Guj
Pravachan 035 Not Available Naatak Samaysar 11, 12, 13 Ajiv Dvaar 1971-03-06 Faagan Sud 10, Sat Guj
🔽 58m:28s Naatak Samaysar 14 Ajiv Dvaar 1971-03-07 Faagan Sud 11, Sun Guj
Karta Karm Kriya Dvaar
🔽 59m:19s Naatak Samaysar 1, 2, 3 Karta Karm Kryia Dvar 1971-03-08 Faagan Sud 12, Mon Guj
🔽 59m:25s Naatak Samaysar 4, 5 Karta Karm Kryia Dvar 1971-03-09 Faagan Sud 13, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:9s Naatak Samaysar 6, 7, 8 Karta Karm Kryia Dvar 1971-03-10 Faagan Sud 14, Wed Guj
🔽 1h:16s Naatak Samaysar 9, 10 Karta Karm Kryia Dvar 1971-03-11 Faagan Sud 15, Thu Guj
🔽 58m:53s Naatak Samaysar 11, 12 Karta Karm Kryia Dvar 1971-03-12 Faagan Vad 1, Fri Hin
🔽 58m:43s Naatak Samaysar 13, 14 Karta Karm Kryia Dvar 1971-03-13 Faagan Vad 2, Sat Hin
🔽 1h:1m:29s Naatak Samaysar 15, 16 Karta Karm Kryia Dvar 1971-03-14 Faagan Vad 3, Sun Hin
🔽 1h:49s Naatak Samaysar 17, 18, 19, 20, 21 Karta Karm Kryia Dvar 1971-03-15 Faagan Vad 4, Mon Guj
🔽 1h:23s Naatak Samaysar 22, 23, 24 Karta Karm Kryia Dvar 1971-03-16 Faagan Vad 5, Tue Guj
🔽 59m:15s Naatak Samaysar 25, 26 Karta Karm Kryia Dvar 1971-03-17 Faagan Vad 5, Wed Guj Unclear
🔽 1h:2s Naatak Samaysar 27, 28 Karta Karm Kryia Dvar 1971-03-18 Faagan Vad 6, Thu Guj
🔽 59m:55s Naatak Samaysar 29, 30 Karta Karm Kryia Dvar 1971-03-19 Faagan Vad 7, Fri Guj
🔽 58m:6s Naatak Samaysar 30, 31, 32 Karta Karm Kryia Dvar 1971-03-20 Faagan Vad 8, Sat Hin
🔽 59m:31s Naatak Samaysar 32, 33, 34 Karta Karm Kryia Dvar 1971-03-21 Faagan Vad 9, Sun Guj
🔽 58m:28s Naatak Samaysar 35, 36 Karta Karm Kryia Dvar 1971-03-22 Faagan Vad 10, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 1h:31s Naatak Samaysar Karta Karm Kryia Dvar 1971-03-23 Faagan Vad 11, Tue Guj Dvar Saar
Punya Paap Ekatva Dvaar
🔽 58m:7s Naatak Samaysar 1, 2, 3 Punya Paap Ekatva Dvar 1971-03-24 Faagan Vad 12, Wed Guj
🔽 59m:48s Naatak Samaysar 3, 4, 5, 6, 7 Punya Paap Ekatva Dvar 1971-03-25 Faagan Vad 14, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 59m:31s Naatak Samaysar 8, 9 Punya Paap Ekatva Dvar 1971-03-26 Faagan Vad 15, Fri Guj
🔽 59m:16s Naatak Samaysar 10, 11, 12, 13 1971-03-27 Chaitra Sud 1, Sat Guj Punya Paap Ekatva Dvar
🔽 1h:6s Naatak Samaysar 14 Punya Paap Ekatva Dvar 1971-03-28 Chaitra Sud 2, Sun Guj
🔽 58m:57s Naatak Samaysar 15, 16 Punya Paap Ekatva Dvar 1971-03-29 Chaitra Sud 3, Mon Guj Anyamat Ma Dikri Na Devaiy
🔽 59m:54s Naatak Samaysar Punya Paap Ekatva Dvar 1971-03-30 Chaitra Sud 4, Tue Guj Punya Paap Ekatva Dvar Dvar Saar
Aashrav Dvaar
Pravachan 060 Not Available Naatak Samaysar 1, 2, 3, 4 Aasrav Dvar 1971-03-31 Chaitra Sud 5, Wed Guj
🔽 1h:1m:23s Naatak Samaysar 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aasrav Dvar 1971-04-01 Chaitra Sud 6, Thu Guj
🔽 47m:23s Naatak Samaysar 11, 12, 13 Aasrav Dvar 1971-04-02 Chaitra Sud 7, Fri Guj
🔽 59m:5s Naatak Samaysar 14, 15 Aasrav Dvar 1971-04-03 Chaitra Sud 8, Sat Guj
🔽 1h:59s Naatak Samaysar Aasrav Dvar 1971-04-04 Chaitra Sud 9, Sun Guj Dvar Saar
Samvar Dvar
🔽 1h:1m:11s Naatak Samaysar 1, 2 Samvar Dvar 1971-04-05 Chaitra Sud 10, Mon Hin
🔽 1h:59s Naatak Samaysar 3, 4 Samvar Dvar 1971-04-06 Chaitra Sud 11, Tue Guj
🔽 1h:55s Naatak Samaysar 5, 6, 7, 8 Samvar Dvar 1971-04-07 Chaitra Sud 12, Wed Guj
🔽 58m:54s Naatak Samaysar 9, 10, 11 Samvar Dvar 1971-04-08 Chaitra Sud 13, Thu Hin
🔽 1h:12s Naatak Samaysar Samvar Dvar 1971-04-09 Chaitra Sud 14, Fri Guj Slightly Unclear Dvar Saar
Nirjaraa Dvaar
🔽 58m:28s Naatak Samaysar 1, 2, 3, 4, 5 Nirjra Dvar 1971-06-10 Jeth Vad 2, Thu Guj
🔽 59m:15s Naatak Samaysar 6, 7, 8, 9 Nirjra Dvar 1971-06-11 Jeth Vad 3, Fri Guj
🔽 59m:15s Naatak Samaysar 10, 11, 12, Nirjra Dvar 1971-06-12 Jeth Vad 4, Sat Guj
🔽 59m:24s Naatak Samaysar 13, 14, 15, 16 Nirjra Dvar 1971-06-13 Jeth Vad 5, Sun Guj
🔽 59m:27s Naatak Samaysar 17, 18, 19, 20 Nirjra Dvar 1971-06-14 Jeth Vad 6, Mon Guj
🔽 58m:54s Naatak Samaysar 20, 21, 22, 23, 24 Nirjra Dvar 1971-06-15 Jeth Vad 7, Tue Guj
🔽 1h:1m:32s Naatak Samaysar 25, 26-27, 28, 29 Nirjra Dvar 1971-06-16 Jeth Vad 8, Wed Guj
🔽 59m:14s Naatak Samaysar 30, 31, 32, 33 Nirjra Dvar 1971-06-17 Jeth Vad 9, Thu Guj
🔽 57m:33s Naatak Samaysar 34, 35, 36, 37, 38 Nirjra Dvar 1971-06-18 Jeth Vad 10, Fri Guj
🔽 59m:18s Naatak Samaysar 39, 40, 41, 42 Nirjra Dvar 1971-06-19 Jeth Vad 11, Sat Guj
🔽 1h:23s Naatak Samaysar 43, 44, 45 Nirjra Dvar 1971-06-20 Jeth Vad 12, Sun Guj
🔽 1h:16s Naatak Samaysar 46, 47, 48, 49 Nirjra Dvar 1971-06-21 Jeth Vad 14, Mon Guj
🔽 58m:59s Naatak Samaysar 50, 51, 52 Nirjra Dvar 1971-06-22 Jeth Vad 15, Tue Guj
🔽 59m:14s Naatak Samaysar 53, 54 Nirjra Dvar 1971-06-23 Ashadhh Sud 1, Wed Guj
🔽 1h:37s Naatak Samaysar 55, 56, 57 Nirjra Dvar 1971-06-24 Ashadhh Sud 2, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 59m:21s Naatak Samaysar 58-59, 60, 61 Nirjra Dvar 1971-06-25 Ashadhh Sud 3, Fri Guj
🔽 58m:2s Naatak Samaysar Nirjra Dvar 1971-06-26 Ashadhh Sud 4, Sat Guj Dvar Saar
Bandh Dvaar
🔽 59m:7s Naatak Samaysar 1, 2, 3, 4 Bandh Dvar 1971-06-27 Ashadhh Sud 5, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 1h:42s Naatak Samaysar 4, 5, 6 Bandh Dvar 1971-06-28 Ashadhh Sud 6, Mon Guj
🔽 1h:1m:9s Naatak Samaysar 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bandh Dvar 1971-06-29 Ashadhh Sud 7, Tue Guj
🔽 1h:1m Naatak Samaysar 13, 14, 15 Bandh Dvar 1971-06-30 Ashadhh Sud 7, Wed Guj
🔽 1h:1m:36s Naatak Samaysar 16, 17 Bandh Dvar 1971-07-01 Ashadhh Sud 8, Thu Guj
🔽 1h:36s Naatak Samaysar 18, 19, 20 Bandh Dvar 1971-07-02 Ashadhh Sud 9, Fri Guj
🔽 1h:6s Naatak Samaysar 21, 22, 23, 24 Bandh Dvar 1971-07-03 Ashadhh Sud 10, Sat Guj
🔽 1h Naatak Samaysar 25, 26, 27 Bandh Dvar 1971-07-04 Ashadhh Sud 11, Sun Guj
🔽 59m:53s Naatak Samaysar 27, 28, 29, 30 Bandh Dvar 1971-07-05 Ashadhh Sud 12, Mon Guj
🔽 58m:54s Naatak Samaysar 31, 32, 33, 34 Bandh Dvar 1971-07-06 Ashadhh Sud 13, Tue Guj
🔽 59m:32s Naatak Samaysar 35, 36, 37, 38, 39 Bandh Dvar 1971-07-07 Ashadhh Sud 14, Wed Guj
🔽 59m:28s Naatak Samaysar 40, 41, 42, 43, 44 Bandh Dvar 1971-07-08 Ashadhh Sud 15, Thu Guj
🔽 1h:35s Naatak Samaysar 45, 46, 47, 48 Bandh Dvar 1971-07-09 Ashadhh Vad 1, Fri Guj
🔽 59m:59s Naatak Samaysar 48, 49, 50, 51 Bandh Dvar 1971-07-10 Ashadhh Vad 2, Sat Guj
🔽 59m:37s Naatak Samaysar 51, 52, 53, 54 Bandh Dvar 1971-07-11 Ashadhh Vad 3, Sun Guj
🔽 59m:59s Naatak Samaysar 55, 56, 57, 58 Bandh Dvar 1971-07-12 Ashadhh Vad 4, Mon Guj
Bandh Dvaar & Moksh Dvaar
🔽 1h:52s Naatak Samaysar 1, 2, 3, 4 Bandh Dvar, Moksh Dvar 1971-07-13 Ashadhh Vad 6, Tue Guj Dvar Saar
🔽 1h:59s Naatak Samaysar 5, 6, 7, 8 Moksh Dvar 1971-07-14 Ashadhh Vad 7, Wed Guj
🔽 1h:1m:37s Naatak Samaysar 9, 10, 11, 12 Moksh Dvar 1971-07-15 Ashadhh Vad 8, Thu Guj
🔽 59m:50s Naatak Samaysar 13, 14, 15, 16, 17 Moksh Dvar 1971-07-16 Ashadhh Vad 9, Fri Guj
🔽 58m:57s Naatak Samaysar 18-19, 20, 21, 22 Moksh Dvar 1971-07-17 Ashadhh Vad 10, Sat Guj
🔽 58m:29s Naatak Samaysar 23, 24 Moksh Dvar 1971-07-18 Ashadhh Vad 11, Sun Guj
🔽 59m:25s Naatak Samaysar 24, 25-27 Moksh Dvar 1971-07-19 Ashadhh Vad 12, Mon Guj
🔽 57m:46s Naatak Samaysar 28, 29, 30 Moksh Dvar 1971-07-20 Ashadhh Vad 13, Tue Guj
🔽 58m:33s Naatak Samaysar 31, 32, 33 Moksh Dvar 1971-07-21 Ashadhh Vad 14, Wed Guj
🔽 1h:34s Naatak Samaysar 34, 35, 36, 37, 38, 39 Moksh Dvar 1971-07-22 Ashadhh Vad 15, Thu Guj
🔽 1h:53s Naatak Samaysar 40, 41, 42, 43, 44 Moksh Dvar 1971-07-23 Shravan Sud 1, Fri Guj
🔽 1h:17s Naatak Samaysar 45, 46, 47-50 Moksh Dvar 1971-07-24 Shravan Sud 2, Sat Guj
🔽 1h:1m:29s Naatak Samaysar 51, 52, 53 Moksh Dvar 1971-07-25 Shravan Sud 3, Sun Guj
🔽 1h:39s Naatak Samaysar Moksh Dvar 1971-07-26 Shravan Sud 4, Mon Hin Dvar Saar
Sarva Vishuddh Dvar
🔽 1h:1m:30s Naatak Samaysar 1, 2 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-07-27 Shravan Sud 5, Tue Hin Slightly Unclear
🔽 1h:4s Naatak Samaysar 3, 4, 5 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-07-28 Shravan Sud 6, Wed Hin
🔽 1h:6s Naatak Samaysar 6, 7 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-07-29 Shravan Sud 7, Thu Hin
🔽 59m:52s Naatak Samaysar 8, 9, 10 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-07-30 Shravan Sud 8, Fri Hin
🔽 59m:32s Naatak Samaysar 10, 11, 12, 13, 14 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-07-31 Shravan Sud 9, Sat Hin
🔽 59m:18s Naatak Samaysar 15, 16-17, 18-20 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-01 Shravan Sud 10, Sun Hin
🔽 58m:14s Naatak Samaysar 21-25, 26 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-02 Shravan Sud 11, Mon Hin
🔽 59m:51s Naatak Samaysar 26, 27, 28, 29-30, 31-34 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-03 Shravan Sud 12, Tue Hin
🔽 1h:25s Naatak Samaysar 35, 36-37, 38 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-04 Shravan Sud 13, Wed Hin
🔽 59m:46s Naatak Samaysar 39, 40, 41 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-05 Shravan Sud 14, Thu Hin
🔽 1h:1m:56s Naatak Samaysar 42, 43, 44, 45 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-06 Shravan Sud 15, Fri Hin
🔽 1h:42s Naatak Samaysar 45, 46, 47, 48 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-07 Shravan Vad 1, Sat Hin
🔽 1h:1m:17s Naatak Samaysar 48, 49, 50 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-08 Shravan Vad 2, Sun Hin Slightly Unclear
🔽 1h:1m:15s Naatak Samaysar 51, 52, 53 Sarv Vishuddhi Dvar; 1971-08-09 Shravan Vad 3, Mon Hin
🔽 1h:32s Naatak Samaysar 54, 55, 56, 57, 58 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-10 Shravan Vad 4, Tue Hin
🔽 58m:2s Naatak Samaysar 59, 60 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-11 Shravan Vad 5, Wed Hin
🔽 58m:30s Naatak Samaysar 61 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-12 Shravan Vad 6, Thu Hin
🔽 59m:12s Naatak Samaysar 62-63, 64-66, 67-70 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-13 Shravan Vad 8, Fri Hin
🔽 59m:4s Naatak Samaysar 70, 71, 72-73, 74 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-15 Shravan Vad 10, Sun Hin
🔽 1h:1m:29s Naatak Samaysar 75, 76, 77, 78, 79, 80-81 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-16 Shravan Vad 11, Mon Guj
🔽 1h:27s Naatak Samaysar 82, 83, 84-85, 86-87 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-17 Shravan Vad 12, Tue Guj
🔽 1h:1m:20s Naatak Samaysar 88-89, 90, 91, 92 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-18 Shravan Vad 13, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:8s Naatak Samaysar 93-95, 96 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-19 Shravan Vad 14, Thu Guj
🔽 1h:1m:21s Naatak Samaysar 96, 97, 98-99, 100, 101 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-20 Shravan Vad 15, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:55s Naatak Samaysar 102-103, 104-105, 106 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-21 Bhadarvo Sud 1, Sat Guj
🔽 1h:26s Naatak Samaysar 107, 108 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-22 Bhadarvo Sud 2, Sun Guj
🔽 59m:42s Naatak Samaysar 108, 109, 110-111 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-23 Bhadarvo Sud 2, Mon Guj
🔽 59m:19s Naatak Samaysar 110-111, 112, 113 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-24 Bhadarvo Sud 3, Tue Guj
🔽 59m:7s Naatak Samaysar 114-115, 116, 117, 118 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-26 Bhadarvo Sud 5, Thu Hin Uttam Kshama Dharma
🔽 58m:51s Naatak Samaysar 119, 120, 121-123 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-27 Bhadarvo Sud 6, Fri Hin Uttam Maardav Dharma
🔽 59m:34s Naatak Samaysar 124, 125, 126, 127-128, 129 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-28 Bhadarvo Sud 7, Sat Hin
🔽 1h:21s Naatak Samaysar 130-131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-29 Bhadarvo Sud 8, Sun Hin
🔽 1h:12s Naatak Samaysar 139 Sarv Vishuddhi Dvar 1971-08-30 Bhadarvo Sud 9, Mon Hin Dvar Saar
Sarva Vishuddh Dvaar & Syaadvad Svaar
🔽 1h:11s Naatak Samaysar 1-2, 3-4 Sarv Vishuddhi Dvar, Syaadvad Dvar 1971-08-31 Bhadarvo Sud 10, Tue Hin Dvar Saar
🔽 1h:25s Naatak Samaysar 9, 10 Syaadvad Dvar 1971-09-02 Bhadarvo Sud 12, Thu Hin
🔽 1h:3m:32s Naatak Samaysar 10, 11, 12 Syaadvad Dvar 1971-09-03 Bhadarvo Sud 13, Fri Hin
🔽 1h:41s Naatak Samaysar 13, 14, 15 Syaadvad Dvar 1971-09-04 Bhadarvo Sud 14, Sat Hin
🔽 1h:30s Naatak Samaysar 16, 17, 18 Syaadvad Dvar 1971-09-06 Bhadarvo Vad 2, Mon Guj
🔽 58m:22s Naatak Samaysar 19, 20, 21 Syaadvad Dvar 1971-09-07 Bhadarvo Vad 3, Tue Guj
🔽 59m:35s Naatak Samaysar 21, 22, 23 Syaadvad Dvar 1971-09-08 Bhadarvo Vad 4, Wed Hin
🔽 1h:1m:58s Naatak Samaysar 24, 25 Syaadvad Dvar 1971-09-09 Bhadarvo Vad 5, Thu Guj
🔽 1h:23s Naatak Samaysar 26, 27, 28-29 Syaadvad Dvar 1971-09-10 Bhadarvo Vad 6, Fri Hin
🔽 1h:1m:44s Naatak Samaysar Syaadvad Dvar 1971-09-12 Bhadarvo Vad 8, Sun Hin Dvar Saar
🔽 1h:1m:40s Naatak Samaysar Syaadvad Dvar 1971-09-13 Bhadarvo Vad 9, Mon Hin Dvar Saar
Saadhya Saadhak Dvaar
🔽 59m:38s Naatak Samaysar 1, 2 Saadhya Saadhak Dvar 1971-09-14 Bhadarvo Vad 10, Tue Hin
🔽 1h:13s Naatak Samaysar 2, 3, 4 Saadhya Saadhak Dvar 1971-09-15 Bhadarvo Vad 11, Wed Guj
🔽 59m:32s Naatak Samaysar 5, 6, 7, 8, 9 Saadhya Saadhak Dvar 1971-09-16 Bhadarvo Vad 12, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 59m:23s Naatak Samaysar 9, 10, 11 Saadhya Saadhak Dvar 1971-09-18 Bhadarvo Vad 14, Sat Guj Vairaagya
🔽 59m:11s Naatak Samaysar 11, 12-13 1971-09-19 Bhadarvo Vad 15, Sun Hin
🔽 59m:58s Naatak Samaysar 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Saadhya Saadhak Dvar 1971-09-20 Aaso Sud 1, Mon Guj
🔽 1h:22s Naatak Samaysar 23, 24, 25, 26 Saadhya Saadhak Dvar 1971-09-21 Aaso Sud 2, Tue Guj
🔽 59m:15s Naatak Samaysar 27, 28, 29 Saadhya Saadhak Dvar 1971-09-22 Aaso Sud 3, Wed Guj
🔽 1h:22s Naatak Samaysar 30, 31, 32-34, 35 Saadhya Saadhak Dvar 1971-09-23 Aaso Sud 4, Thu Guj
🔽 59m:59s Naatak Samaysar 36, 37 Saadhya Saadhak Dvar 1971-09-24 Aaso Sud 5, Fri Guj
🔽 1h:1m:34s Naatak Samaysar 38, 39-40, 41 Saadhya Saadhak Dvar 1971-09-25 Aaso Sud 6, Sat Guj
🔽 1h:1m:17s Naatak Samaysar 42, 43 Saadhya Saadhak Dvar 1971-09-26 Aaso Sud 7, Sun Guj
🔽 1h:1m:9s Naatak Samaysar 44, 45, 46 Saadhya Saadhak Dvar 1971-09-28 Aaso Sud 9, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 59m:27s Naatak Samaysar 47, 48, 49 Saadhya Saadhak Dvar 1971-09-29 Aaso Sud 9, Wed Guj
🔽 58m:37s Naatak Samaysar 50, 51 Saadhya Saadhak Dvar 1971-09-30 Aaso Sud 10, Thu Hin
🔽 1h:23s Naatak Samaysar 51, 52, 53, 54 Saadhya Saadhak Dvar 1971-10-01 Aaso Sud 11, Fri Guj
🔽 58m:53s Naatak Samaysar 55, 56 Saadhya Saadhak Dvar 1971-10-02 Aaso Sud 12, Sat Hin
🔽 59m:28s Naatak Samaysar Saadhya Saadhak Dvar 1971-10-03 Aaso Sud 14, Sun Guj Unclear Dvar Saar
Chaud Gunsthaan Adhikaar
🔽 1h:3s Naatak Samaysar 1, 2 Chaud Gunsthaan Adhikaar 1971-10-05 Aaso Vad 1, Tue Guj
🔽 58m:57s Naatak Samaysar 3, 4-5, 6-7 Chaud Gunsthaan Adhikaar 1971-10-06 Aaso Vad 2, Wed Hin
🔽 59m:47s Naatak Samaysar 8, 9, 10, 11, 12, 13 Chaud Gunsthaan Adhikaar 1971-10-11 Aaso Vad 8, Mon Guj
🔽 1h:4m:6s Naatak Samaysar 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Chaud Gunsthaan Adhikaar 1971-10-12 Aaso Vad 9, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:7s Naatak Samaysar 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Chaud Gunsthaan Adhikaar 1971-10-16 Aaso Vad 13, Sat Guj
🔽 59m:8s Naatak Samaysar 31, 32, 33, 34, 35 Chaud Gunsthaan Adhikaar 1971-10-17 Aaso Vad 14, Sun Guj
🔽 59m:59s Naatak Samaysar 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Chaud Gunsthaan Adhikaar 1971-10-18 Aaso Vad 14, Mon Guj
🔽 59m:33s Naatak Samaysar 50, 51, 52, 53 Chaud Gunsthaan Adhikaar 1971-10-19 Aaso Vad 15, Tue Guj Mahavir Nirvan Din - Diwali
🔽 1h:32s Naatak Samaysar 54, 55 Chaud Gunsthaan Adhikaar 1971-10-20 Kartak Sud 1, Wed Guj Start of Vikram Samvat 2028
🔽 59m:57s Naatak Samaysar 55, 56, 57 Chaud Gunsthaan Adhikaar 1971-10-21 Kartak Sud 2, Thu Guj
🔽 1h:1m:10s Naatak Samaysar 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Chaud Gunsthaan Adhikaar 1971-10-22 Kartak Sud 3, Fri Guj
🔽 1h:14s Naatak Samaysar 65, 66, 67, 68, 69, 70 71, 72 Chaud Gunsthaan Adhikaar 1971-10-25 Kartak Sud 6, Mon Guj
🔽 59m:15s Naatak Samaysar 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 Chaud Gunsthaan Adhikaar 1971-10-26 Kartak Sud 7, Tue Guj
🔽 1h:13s Naatak Samaysar 84, 85, 86, 87, 88, 89 Chaud Gunsthaan Adhikaar 1971-10-28 Kartak Sud 9, Thu Hin
🔽 59m:10s Naatak Samaysar 90-91, 92, 93, 94 Chaud Gunsthaan Adhikaar 1971-10-29 Kartak Sud 10, Fri Guj
🔽 58m:45s Naatak Samaysar 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 Chaud Gunsthaan Adhikaar 1971-10-30 Kartak Sud 11, Sat Guj
🔽 58m:24s Naatak Samaysar 108, 109, 110, 111, 112, 113-114 Chaud Gunsthaan Adhikaar 1971-10-31 Kartak Sud 12, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 58m:37s Naatak Samaysar 115 Chaud Gunsthaan Adhikaar 1971-11-01 Kartak Sud 14, Mon Guj Adhikaar Saar
Granth Samaapti & Untim Prashsti
🔽 58m:55s Naatak Samaysar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10, 11 Granth Samaapti & Untim Prashsti 1971-11-03 Kartak Vad 1, Wed Guj
🔽 58m:25s Naatak Samaysar 12-13, 14 Granth Samaapti & Untim Prashsti 1971-11-04 Kartak Vad 2, Thu Hin
🔽 58m:20s Naatak Samaysar 15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23-24, 25, 26-27, 28, 29, 30, 31 Granth Samaapti & Untim Prashsti 1971-11-05 Kartak Vad 3, Fri Guj
Granth Samaapti & Untim Prashsti; EdarNa BhandarNi PratiNo Antim Ansh
🔽 58m:13s Naatak Samaysar 31, 32-33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1-7 Granth Samaapti & Untim Prashsti; Edar na Bhandar ni Prati no Antim Ansh 1971-11-06 Kartak Vad 4, Sat Guj

Buy these on DVD

You can also purchase Shree Kahan Gurudev's Lectures on 16 DVDs from Hiten Sheth, Email: vitragva@vsnl.com