Great Souls>Gurudev Shree Kanji Swami>Audio Lectures>Punchastikaai Shastra (mixed dates) - mostly on gatha 172

Prav. No., time Shastra Gatha No. Kalash No. Other No. Date Gujarati Tithi Lang. Audio Qual. Notes
🔽 58m:37s Punchastikai 10 1956-11-17 Kartak Sud 14, Sat Guj Unclear Vihaar Darmyaan na Pravachano
🔽 1h:39s Punchastikai 172 1952-04-16 Chaitra Vad 6, Tue Guj Unclear
🔽 1h:8s Punchastikai 172 Guj Unclear
🔽 1h:46s Punchastikai 172 1962-04-30 Chaitra Vad 11, Mon Guj
🔽 1h:1m:28s Punchastikai 172 1962-05-01 Chaitra Vad 12, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:25s Punchastikai 172 1962-05-02 Chaitra Vad 13, Wed Guj
🔽 1h:1m:9s Punchastikai 172 1962-05-03 Chaitra Vad 14, Thu Guj
🔽 59m:42s Punchastikai 172 1962-05-04 Chaitra Vad 15, Fri Guj
🔽 1h:11s Punchastikai 172 1962-05-05 Vaishakh Sud 1, Sat Guj
🔽 57m:49s Punchastikai 172 1962-05-06 Vaishakh Sud 3, Sun Guj
🔽 1h:49s Punchastikai 172 1962-05-07 Vaishakh Sud 4, Mon Guj
🔽 1h:20s Punchastikai 172 1962-05-08 Vaishakh Sud 5, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:37s Punchastikai 103, 104 1952-04-21 Chaitra Vad 12, Mon Guj Slightly Unclear W-1
🔽 59m:7s Punchastikai 159 1958-10-26 Aaso Sud 14, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 58m:50s Punchastikai 160 Guj Unclear
🔽 59m:33s Punchastikai 172 Guj
🔽 48m:26s Punchastikai 172 1952-06-19 Jeth Vad 12, Thu Guj W-2
🔽 59m:18s Punchastikai 172 1952-06-20 Jeth Vad 13, Fri Hin
🔽 59m:20s Punchastikai 172 1952-06-21 Jeth Vad 14, Sat Hin Slightly Unclear
🔽 59m:4s Punchastikai 172 1952-06-23 Ashadhh Sud 1, Mon Hin
🔽 59m:4s Punchastikai 163 1969-03-23 Chaitra Sud 5, Sun Guj Unclear
🔽 59m:4s Punchastikai 163 1969-03-24 Chaitra Sud 6, Mon Guj Unclear