Great Souls>Gurudev Shree Kanji Swami>Audio Lectures>Samaysar - 17th Public reading (1971-74)

Prav. No., time Shastra Gatha No. Kalash No. Other No. Date Gujarati Tithi Lang. Audio Qual. Notes
Purvrang
🔽 1h:22s Samaysar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Purvrang 1971-11-07 Kartak Vad 5, Sun Guj Slightly Unclear Vikram Samvat 2028
🔽 58m:39s Samaysar 1 1971-11-08 Kartak Vad 6, Mon Hin
🔽 59m:1s Samaysar 1 1971-11-09 Kartak Vad 7, Tue Hin Slightly Unclear
🔽 58m:51s Samaysar 1, 2 1971-11-10 Kartak Vad 8, Wed Guj
🔽 1h:1m:39s Samaysar 2 1971-11-11 Kartak Vad 9, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 59m:16s Samaysar 3 1971-11-12 Kartak Vad 10, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 59m:16s Samaysar 1 1971-11-13 Kartak Vad 11, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 58m:54s Samaysar 1 1971-11-14 Kartak Vad 12, Sun Guj
🔽 58m:37s Samaysar 1 1971-11-15 Kartak Vad 13, Mon Guj
🔽 59m:9s Samaysar 1, 2 1971-11-16 Kartak Vad 14, Tue Guj
🔽 59m:7s Samaysar 2 1971-11-17 Kartak Vad 15, Wed Guj
🔽 59m:5s Samaysar 2 1971-11-18 Magshar Sud 1, Thu Guj
🔽 59m:4s Samaysar 2 1971-11-19 Magshar Sud 2, Fri Guj
🔽 59m:44s Samaysar 2 1971-11-20 Magshar Sud 3, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 59m:53s Samaysar 2 1971-11-21 Magshar Sud 3, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 59m:7s Samaysar 2 1971-11-22 Magshar Sud 4, Mon Guj
🔽 58m:32s Samaysar 2 1971-11-23 Magshar Sud 5, Tue Guj
🔽 1h:17s Samaysar 3 1971-11-24 Magshar Sud 6, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 58m:22s Samaysar 3 1971-11-24 Magshar Sud 6, Wed Guj
🔽 58m:27s Samaysar 3 1971-11-25 Magshar Sud 8, Thu Guj
🔽 59m:32s Samaysar 4 1971-11-26 Magshar Sud 9, Fri Guj
🔽 58m:38s Samaysar 4 1971-11-27 Magshar Sud 10, Sat Guj
🔽 1h:23s Samaysar 4 1971-11-28 Magshar Sud 11, Sun Guj
🔽 59m:4s Samaysar 4, 5 1971-11-29 Magshar Sud 12, Mon Guj
🔽 57m:8s Samaysar 5 1971-11-30 Magshar Sud 13, Tue Guj
🔽 1h:24s Samaysar 5 1971-12-01 Magshar Sud 14, Wed Guj
🔽 59m:1s Samaysar 5, 6 1971-12-02 Magshar Sud 15, Thu Guj
🔽 1h:1m:29s Samaysar 6 1971-12-03 Magshar Vad 1, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 58m:35s Samaysar 6 1971-12-04 Magshar Vad 2, Sat Guj Unclear
🔽 1h:37s Samaysar 6 1971-12-05 Magshar Vad 3, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 59m:27s Samaysar 6 1971-12-06 Magshar Vad 4, Mon Guj
🔽 58m:29s Samaysar 6 1971-12-07 Magshar Vad 5, Tue Guj
🔽 58m:26s Samaysar 6, 7 1971-12-08 Magshar Vad 6, Wed Guj
🔽 58m:14s Samaysar 7 1971-12-09 Magshar Vad 7, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 59m:28s Samaysar 7 1971-12-10 Magshar Vad 8, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 59m:51s Samaysar 7 1971-12-11 Magshar Vad 9, Sat Guj Unclear
🔽 1h:26s Samaysar 8 1971-12-12 Magshar Vad 10, Sun Guj Unclear
🔽 59m:32s Samaysar 8 1971-12-13 Magshar Vad 11, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 1h:2m:13s Samaysar 9, 10 1971-12-14 Magshar Vad 12, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 59m:47s Samaysar 9, 10, 11 1971-12-15 Magshar Vad 13, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:0s Samaysar 11 1971-12-16 Magshar Vad 14, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 59m:39s Samaysar 11 1971-12-17 Magshar Vad 15, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 59m:35s Samaysar 11 1971-12-18 Posh Sud 1, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:45s Samaysar 11, 12 1971-12-19 Posh Sud 2, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 59m:10s Samaysar 12 1971-12-20 Posh Sud 3, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 58m:15s Samaysar 12 1971-12-21 Posh Sud 4, Tue Guj
🔽 1h:1m:16s Samaysar 12 1971-12-22 Posh Sud 5, Wed Guj
🔽 1h:23s Samaysar 12 1971-12-23 Posh Sud 6, Thu Guj
🔽 1h:8s Samaysar 12 4 1971-12-24 Posh Sud 7, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 58m:4s Samaysar 4 1971-12-25 Posh Sud 8, Sat Guj
🔽 59m:40s Samaysar 4 1971-12-26 Posh Sud 9, Sun Guj
🔽 58m:41s Samaysar 5, 6 1971-12-27 Posh Sud 10, Mon Guj
🔽 59m:57s Samaysar 6 1971-12-28 Posh Sud 11, Tue Guj
🔽 59m:4s Samaysar 6, 7 1971-12-29 Posh Sud 12, Wed Guj
🔽 1h:14s Samaysar 13 1971-12-30 Posh Sud 14, Thu Guj
🔽 1h:1m:34s Samaysar 13 1971-12-31 Posh Sud 15, Fri Guj
🔽 1h:10s Samaysar 13 1972-01-01 Posh Vad 1, Sat Guj
🔽 59m:50s Samaysar 13 1972-01-02 Posh Vad 2, Sun Guj
🔽 1h:13s Samaysar 13 1972-01-03 Posh Vad 3, Mon Guj
🔽 1h:1m:13s Samaysar 13 8 1972-01-04 Posh Vad 4, Tue Guj
🔽 59m:12s Samaysar 13 8 1972-01-05 Posh Vad 5, Wed Guj
🔽 1h:10s Samaysar 13 1972-01-06 Posh Vad 6, Thu Guj
🔽 59m:53s Samaysar 13 1972-01-07 Posh Vad 7, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 59m:24s Samaysar 13 9, 10 1972-01-08 Posh Vad 8, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 59m:20s Samaysar 10 1972-01-09 Posh Vad 9, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 1h:51s Samaysar 14 10 1972-01-10 Posh Vad 10, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 1h:8s Samaysar 14 1972-01-11 Posh Vad 11, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 59m:44s Samaysar 14 1972-01-12 Posh Vad 12, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 58m:7s Samaysar 14 1972-01-13 Posh Vad 13, Thu Guj
🔽 59m:49s Samaysar 14 1972-01-14 Posh Vad 13, Fri Guj
🔽 1h:1m:41s Samaysar 14 1972-01-15 Posh Vad 14, Sat Guj
🔽 1h:38s Samaysar 14 1972-01-16 Posh Vad 15, Sun Guj
🔽 56m:6s Samaysar 14 1972-01-17 Mahaa Sud 1, Mon Guj
🔽 57m:55s Samaysar 11, 12 1972-01-18 Mahaa Sud 2, Tue Guj
🔽 58m:56s Samaysar 15 12, 13 1972-01-19 Mahaa Sud 3, Wed Guj
🔽 1h:22s Samaysar 15 1972-01-20 Mahaa Sud 5, Thu Guj
🔽 1h:54s Samaysar 15 1972-01-21 Mahaa Sud 6, Fri Guj
🔽 59m:39s Samaysar 15 1972-01-22 Mahaa Sud 7, Sat Guj
🔽 1h:1m:25s Samaysar 15 1972-01-23 Mahaa Sud 8, Sun Guj
🔽 57m:57s Samaysar 15 14, 15 1972-01-24 Mahaa Sud 9, Mon Hin
🔽 1h:36s Samaysar 16 1972-01-25 Mahaa Sud 10, Tue Guj
🔽 59m:40s Samaysar 16 16, 17 1972-01-26 Mahaa Sud 11, Wed Guj
🔽 1h:1m:9s Samaysar 17, 18, 19 1972-01-27 Mahaa Sud 12, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 59m:28s Samaysar 17, 18 19 1972-01-28 Mahaa Sud 13, Fri Guj
🔽 1h:7s Samaysar 17, 18 1972-01-29 Mahaa Sud 14, Sat Guj
🔽 59m:19s Samaysar 17, 18 1972-01-30 Mahaa Sud 15, Sun Guj
🔽 59m:56s Samaysar 17, 18 20 1972-01-31 Mahaa Vad 1, Mon Guj
🔽 1h:24s Samaysar 17, 18 20 1972-02-01 Mahaa Vad 2, Tue Guj
🔽 58m:58s Samaysar 17, 18, 19 1972-02-02 Mahaa Vad 3, Wed Guj
🔽 59m:14s Samaysar 19 1972-02-02 Mahaa Vad 3, Wed Guj
🔽 59m:22s Samaysar 19 21 1972-02-06 Mahaa Vad 7, Sun Guj
🔽 1h:22s Samaysar 20, 21, 22 21 1972-02-07 Mahaa Vad 8, Mon Guj
🔽 1h:1m:19s Samaysar 20, 21, 22 22 1972-02-08 Mahaa Vad 9, Tue Guj
🔽 59m:56s Samaysar 23, 24, 25 22 1972-02-09 Mahaa Vad 10, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 59m:21s Samaysar 23, 24, 25 1972-02-10 Mahaa Vad 11, Thu Guj
🔽 58m:4s Samaysar 23, 24, 25 1972-02-11 Mahaa Vad 12, Fri Guj
🔽 58m:29s Samaysar 23 1972-06-14 Jeth Sud 3, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 58m:40s Samaysar 26, 27 24 1972-06-15 Jeth Sud 4, Thu Guj
🔽 59m:23s Samaysar 28, 29 25 1972-06-16 Jeth Sud 5, Fri Guj
🔽 1h:1m:14s Samaysar 30, 31 25, 26 1972-06-17 Jeth Sud 6, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:0s Samaysar 31 1972-06-18 Jeth Sud 7, Sun Guj
🔽 1h:1m:28s Samaysar 31 1972-06-19 Jeth Sud 8, Mon Guj
🔽 59m:37s Samaysar 31, 32 1972-06-20 Jeth Sud 9, Tue Guj
🔽 1h:57s Samaysar 32 1972-06-21 Jeth Sud 10, Wed Guj
🔽 59m:57s Samaysar 32, 33 1972-06-22 Jeth Sud 11, Thu Guj
🔽 1h:49s Samaysar 33 27 1972-06-23 Jeth Sud 12, Fri Guj
🔽 1h:25s Samaysar 34 28 1972-06-24 Jeth Sud 13, Sat Guj
🔽 1h:7s Samaysar 34, 35 1972-06-25 Jeth Sud 14, Sun Guj
🔽 59m:18s Samaysar 35 1972-06-26 Jeth Sud 15, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 1h:16s Samaysar 36 29 1972-06-27 Jeth Vad 1, Tue Guj
🔽 1h:1m:21s Samaysar 36 1972-06-28 Jeth Vad 2, Wed Guj
🔽 1h:59s Samaysar 36 30 1972-06-29 Jeth Vad 3, Thu Guj
🔽 1h:1m:51s Samaysar 37 1972-06-30 Jeth Vad 4, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 59m:48s Samaysar 37, 38 31 1972-07-01 Jeth Vad 5, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:22s Samaysar 38 1972-07-02 Jeth Vad 6, Sun Guj
🔽 58m:46s Samaysar 38 1972-07-03 Jeth Vad 7, Mon Guj
🔽 1h:28s Samaysar 38 1972-07-04 Jeth Vad 8, Tue Guj
🔽 1h:1m:39s Samaysar 38 1972-07-31 Ashadhh Vad 6, Mon Guj
🔽 1h:1m:4s Samaysar 38 1972-08-01 Ashadhh Vad 7, Tue Guj Unclear
🔽 55m:10s Samaysar 38 1972-08-02 Ashadhh Vad 8, Wed Guj
🔽 1h:1m:21s Samaysar 38 1972-08-03 Ashadhh Vad 9, Thu Guj
🔽 1h:49s Samaysar 38 1972-08-04 Ashadhh Vad 10, Fri Guj
🔽 1h:1m:27s Samaysar 38 32 1972-08-05 Ashadhh Vad 11, Sat Guj
Jiv-Ajiv Adhikaar
🔽 1h:1m:59s Samaysar 32, 33 Jiv Ajiv Adhikaar 1972-08-06 Ashadhh Vad 12, Sun Guj
🔽 1h:1m:10s Samaysar 39, 40, 41, 42, 43 33 1972-08-07 Ashadhh Vad 13, Mon Guj
🔽 59m:7s Samaysar 39, 40, 41, 42, 43 1972-08-08 Ashadhh Vad 14, Tue Guj
🔽 1h:1m:48s Samaysar 39, 40, 41, 42, 43, 44 1972-08-09 Ashadhh Vad 15, Wed Guj
🔽 1h:1m:24s Samaysar 44 1972-08-10 Shravan Sud 1, Thu Guj
🔽 58m:38s Samaysar 44 1972-08-11 Shravan Sud 2, Fri Guj
🔽 1h:1m:7s Samaysar 34 1972-08-12 Shravan Sud 3, Sat Guj
🔽 1h:1m:54s Samaysar 45 1972-08-13 Shravan Sud 4, Sun Guj
🔽 1h:1m:37s Samaysar 45 1972-08-14 Shravan Sud 5, Mon Hin Slightly Unclear
🔽 1h:45s Samaysar 45, 46 1972-08-15 Shravan Sud 6, Tue Hin
🔽 58m:33s Samaysar 46, 47, 48 1972-08-16 Shravan Sud 7, Wed Hin
🔽 1h:34s Samaysar 49 1972-08-17 Shravan Sud 8, Thu Hin
🔽 57m:37s Samaysar 49 1972-08-18 Shravan Sud 9, Fri Hin Slightly Unclear
🔽 1h:29s Samaysar 49 1972-08-19 Shravan Sud 10, Sat Hin
🔽 1h:1m:16s Samaysar 49 Aling-grahan Bol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17 1972-08-20 Shravan Sud 11, Sun Hin
🔽 1h:25s Samaysar 49 Aling-grahan Bol 18, 19, 20 1972-08-21 Shravan Sud 12, Mon Hin
🔽 1h:1m:12s Samaysar 49 35 1972-08-22 Shravan Sud 13, Tue Hin
🔽 59m:24s Samaysar 50, 51, 52, 53, 54, 55 35, 36 1972-08-23 Shravan Sud 14, Wed Hin Slightly Unclear
🔽 1h:1m:5s Samaysar 50, 51, 52, 53, 54, 55 1972-08-24 Shravan Sud 15, Thu Hin
🔽 1h:1m:8s Samaysar 50, 51, 52, 53, 54, 55 1972-08-25 Shravan Vad 1, Fri Hin
🔽 59m:43s Samaysar 50, 51, 52, 53, 54, 55 1972-08-26 Shravan Vad 2, Sat Hin
🔽 1h:32s Samaysar 50, 51, 52, 53, 54, 55 1972-08-27 Shravan Vad 3, Sun Hin
🔽 58m:59s Samaysar 50, 51, 52, 53, 54, 55 1972-08-28 Shravan Vad 4, Mon Hin
🔽 1h:1m:39s Samaysar 56 37 1972-08-29 Shravan Vad 5, Tue Hin
🔽 1h:14s Samaysar 57, 58, 59, 60 1972-08-30 Shravan Vad 6, Wed Hin
🔽 59m:20s Samaysar 58, 59, 60 1972-08-31 Shravan Vad 8, Thu Hin Slightly Unclear
Pravachan 150 Not Available Samaysar 58, 59, 60, 61 1972-09-01 Shravan Vad 9, Fri Guj
🔽 1h:1m:36s Samaysar 61 1972-09-02 Shravan Vad 10, Sat Hin
🔽 1h:1m:29s Samaysar 62 1972-09-03 Shravan Vad  11, Sun Hin
🔽 58m:38s Samaysar 63, 64, 65, 66 1972-09-04 Shravan Vad 12, Mon Hin
🔽 58m:26s Samaysar 65, 66 38, 39 1972-09-05 Shravan Vad  13, Tue Guj
🔽 59m:9s Samaysar 67, 68 40 1972-09-06 Shravan Vad 14, Wed Guj
🔽 1h:1m:35s Samaysar 68 1972-09-07 Shravan Vad  15, Thu Guj
🔽 1h:44s Samaysar 68 41 1972-09-08 Bhadarvo Sud 1, Fri Guj
🔽 59m:9s Samaysar 42, 43 1972-09-09 Bhadarvo Sud  2, Sat Guj
🔽 48m:36s Samaysar 44 1972-09-10 Bhadarvo Sud 3, Sun Guj
🔽 1h:1m:44s Samaysar 45 1972-09-11 Bhadarvo Sud  4, Mon Guj
Karta Karm Adhikaar
🔽 1h:1m:8s Samaysar 46 Karta Karm Adhikaar 1972-09-13 Bhadarvo Sud 6, Wed Guj Uttam Maardav Dharm
🔽 57m:28s Samaysar 69, 70 46 1972-09-14 Bhadarvo Sud 7, Thu Guj
🔽 59m:51s Samaysar 69, 70 1972-09-15 Bhadarvo Sud 8, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:8s Samaysar 69, 70 1972-09-16 Bhadarvo Sud 8, Sat Guj
🔽 1h:56s Samaysar 69, 70, 71 1972-09-17 Bhadarvo Sud 9, Sun Hin
🔽 1h:30s Samaysar 71 1972-09-18 Bhadarvo Sud 10, Mon Hin
🔽 1h:33s Samaysar 72 1972-09-19 Bhadarvo Sud 11, Tue Hin
🔽 1h:1m:10s Samaysar 72 1972-09-20 Bhadarvo Sud 12, Wed Hin
🔽 59m:32s Samaysar 72 1972-09-21 Bhadarvo Sud 13, Thu Hin Slightly Unclear
🔽 1h:58s Samaysar 72 47 1972-09-22 Bhadarvo Sud 14, Fri Hin Slightly Unclear
🔽 1h:1m:17s Samaysar 73 47 1972-09-23 Bhadarvo Sud 15, Sat Hin Slightly Unclear
🔽 1h:39s Samaysar 73 1972-09-24 Bhadarvo Vad 1, Sun Hin Slightly Unclear
🔽 59m:44s Samaysar 73 1972-09-25 Bhadarvo Vad 2, Mon Hin Slightly Unclear
🔽 1h:22s Samaysar 73 1972-09-26 Bhadarvo Vad 3, Tue Hin Unclear
🔽 43m:7s Samaysar 73, 74 1972-09-27 Bhadarvo Vad 4, Wed Hin
🔽 59m:57s Samaysar 74 1972-09-28 Bhadarvo Vad 6, Thu Hin
🔽 59m:44s Samaysar 74 1972-09-29 Bhadarvo Vad 7, Fri Hin
🔽 59m:56s Samaysar 74 1972-09-30 Bhadarvo Vad 8, Sat Hin
🔽 58m:11s Samaysar 74 48 1972-10-01 Bhadarvo Vad 9, Sun Hin
🔽 1h:1m:18s Samaysar 75 1972-10-02 Bhadarvo Vad 10, Mon Hin
🔽 1h:1m:6s Samaysar 75 1972-10-03 Bhadarvo Vad 11, Tue Hin
🔽 1h:18s Samaysar 75 1972-10-05 Bhadarvo Vad 13, Thu Hin Slightly Unclear
🔽 1h:29s Samaysar 76 1972-10-06 Bhadarvo Vad 14, Fri Hin
🔽 58m:52s Samaysar 75 1972-10-07 Bhadarvo Vad 15, Sat Hin Slightly Unclear
🔽 58m:58s Samaysar 75 49 1972-10-08 Aaso Sud 1, Sun Hin
🔽 1h:46s Samaysar 76 49 1972-10-09 Aaso Sud 2, Mon Hin
🔽 59m:29s Samaysar 76, 77 1972-10-10 Aaso Sud 3, Tue Hin Slightly Unclear
🔽 1h:2s Samaysar 77 1972-10-11 Aaso Sud 4, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:12s Samaysar 77, 78 1972-10-12 Aaso Sud 5, Thu Guj
🔽 59m:7s Samaysar 78, 79 1972-10-13 Aaso Sud 6, Fri Guj
🔽 52m:52s Samaysar 79 50 1972-10-14 Aaso Sud 7, Sat Guj
🔽 1h:33s Samaysar 80, 81, 82 50 1972-10-15 Aaso Sud 8, Sun Guj
🔽 59m:22s Samaysar 80, 81, 82 1972-10-16 Aaso Sud 9, Mon Guj
🔽 1h:44s Samaysar 83 1972-10-17 Aaso Sud 10, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:5s Samaysar 83 1972-10-18 Aaso Sud 11, Wed Hin
🔽 58m:57s Samaysar 83, 84 1972-10-19 Aaso Sud 12, Thu Guj
🔽 58m:38s Samaysar 84 1972-10-20 Aaso Sud 13, Fri Guj
🔽 58m:58s Samaysar 85 1972-10-21 Aaso Sud 14, Sat Guj
🔽 59m:26s Samaysar 85 1972-10-22 Aaso Sud 15, Sun Guj
🔽 1h:16s Samaysar 85, 86 1972-10-23 Aaso Vad 1, Mon Guj
🔽 59m:17s Samaysar 86 51 1972-10-24 Aaso Vad 2, Tue Guj
🔽 59m:7s Samaysar 52, 53 1972-10-25 Aaso Vad 3, Wed Hin
🔽 59m:44s Samaysar 54, 55 1972-10-26 Aaso Vad 4, Thu Hin
🔽 1h:16s Samaysar 87 55, 56 1972-10-27 Aaso Vad 6, Fri Guj
🔽 59m:43s Samaysar 87 1972-10-28 Aaso Vad 7, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:28s Samaysar 88, 89 1972-10-29 Aaso Vad 8, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 58m:57s Samaysar 89, 90 1972-10-30 Aaso Vad 9, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 59m:6s Samaysar 90, 91 1972-10-31 Aaso Vad 10, Tue Guj
🔽 1h:9s Samaysar 91, 92 1972-11-01 Aaso Vad 11, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:18s Samaysar 92 1972-11-02 Aaso Vad 12, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 58m:30s Samaysar 92 1972-11-03 Aaso Vad 13, Fri Guj
🔽 1h:7s Samaysar 93 1972-11-04 Aaso Vad 14, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:42s Samaysar 93 1972-11-05 Aaso Vad 15, Sun Guj
🔽 1h:1m:45s Samaysar 93, 94 1972-11-06 Kartak Sud 1, Mon Hin Slightly Unclear Vikram Samvat 2029
🔽 57m:59s Samaysar 94 1972-11-07 Kartak Sud 2, Tue Guj
🔽 1h:53s Samaysar 94, 95 1972-11-08 Kartak Sud 2, Wed Guj
🔽 1h:1m:13s Samaysar 95 1972-11-09 Kartak Sud 3, Thu Guj
🔽 58m:14s Samaysar 95, 96 1972-11-10 Kartak Sud 4, Fri Guj
🔽 59m:48s Samaysar 96 1972-11-11 Kartak Sud 5, Sat Guj
🔽 1h:53s Samaysar 96, 97 1972-11-12 Kartak Sud 6, Sun Guj
🔽 1h:1m:12s Samaysar 97 1972-11-13 Kartak Sud 7, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 59m:6s Samaysar 97 57, 58 1972-11-14 Kartak Sud 8, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 59m:32s Samaysar 58, 59, 60, 61, 62 1972-11-15 Kartak Sud 9, Wed Guj
🔽 1h:1m:0s Samaysar 98, 99 1972-11-16 Kartak Sud 10, Thu Guj
🔽 1h:1m:25s Samaysar 99, 100 1972-11-17 Kartak Sud 11, Fri Guj
🔽 14m:3s Samaysar 100 1972-11-18 Kartak Sud 12, Sat Guj
🔽 1h:15s Samaysar 100 1972-11-19 Kartak Sud 14, Sun Guj
🔽 35m:5s Samaysar 101 1972-11-20 Kartak Sud 15, Mon Guj
🔽 1h:1m:47s Samaysar 101, 102 1972-11-21 Kartak Vad 1, Tue Guj
🔽 59m:22s Samaysar 102, 103 1972-11-22 Kartak Vad 2, Wed Guj
🔽 1h:1m:20s Samaysar 103, 104 1972-11-23 Kartak Vad 3, Thu Guj
🔽 59m:16s Samaysar 105, 106 1972-11-24 Kartak Vad 4, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 59m:16s Samaysar 106, 107 1972-11-25 Kartak Vad 5, Sat Guj
🔽 59m:37s Samaysar 107, 108, 109, 110, 112 63 1972-11-26 Kartak Vad 6, Sun Guj
🔽 45m:32s Samaysar 109, 110, 112 1972-11-27 Kartak Vad 7, Mon Guj
🔽 1h:57s Samaysar 109, 110, 112 1972-11-28 Kartak Vad 8, Tue Hin
🔽 59m:55s Samaysar 109, 110, 112, 113, 114, 115 1972-11-29 Kartak Vad 9, Wed Guj
🔽 58m:47s Samaysar 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 1972-11-30 Kartak Vad 10, Thu Guj
🔽 1h:1m:21s Samaysar 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 64 1972-12-01 Kartak Vad 11, Fri Guj
🔽 1h:1m:51s Samaysar 121, 122, 123, 124, 125, 126 65 1972-12-02 Kartak Vad 12, Sat Guj
🔽 59m:4s Samaysar 126 1972-12-03 Kartak Vad 13, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 1h:15s Samaysar 126, 127 1972-12-04 Kartak Vad 14, Mon Guj
🔽 1h:1m:2s Samaysar 127 66 1972-12-05 Kartak Vad 15, Tue Guj
🔽 59m:3s Samaysar 128, 129, 130, 131 67 1972-12-06 Magshar Sud 1, Wed Hin
🔽 58m:35s Samaysar 130, 131 1972-12-07 Magshar Sud 2, Thu Guj
🔽 58m:43s Samaysar 132, 133, 134, 135, 136 68 1972-12-08 Magshar Sud 3, Fri Guj Unclear
🔽 1h:1m:23s Samaysar 137, 138, 139, 140 1972-12-09 Magshar Sud 4, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 59m:29s Samaysar 139, 140, 141 1972-12-10 Magshar Sud 5, Sun Guj
🔽 59m:55s Samaysar 142 1972-12-11 Magshar Sud 6, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 58m:3s Samaysar 142 69 1972-12-12 Magshar Sud 7, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 59m:50s Samaysar 69, 70 1972-12-13 Magshar Sud 8, Wed Guj
🔽 59m:56s Samaysar 71, 72, 73, 74, 75 1972-12-14 Magshar Sud 9, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:2s Samaysar 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 1972-12-15 Magshar Sud 10, Fri Guj Unclear
🔽 53m:24s Samaysar 83, 84 1972-12-16 Magshar Sud 11, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 57m:59s Samaysar 85, 86, 87, 88, 89 1972-12-17 Magshar Sud 12, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 59m:19s Samaysar 89, 90 1972-12-18 Magshar Sud 13, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 58m:39s Samaysar 143 91 1972-12-19 Magshar Sud 14, Tue Guj
🔽 55m:51s Samaysar 143 1972-12-20 Magshar Sud 15, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 58m:54s Samaysar 144 92 1972-12-21 Magshar Vad 1, Thu Guj Unclear
🔽 59m:38s Samaysar 144 1972-12-22 Magshar Vad 2, Fri Guj
🔽 59m:43s Samaysar 144 1972-12-23 Magshar Vad 3, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 59m:40s Samaysar 144 93 1972-12-24 Magshar Vad 4, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 1h:8s Samaysar 93, 94 1972-12-25 Magshar Vad 6, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 59m:16s Samaysar 94, 95 1972-12-26 Magshar Vad 7, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:45s Samaysar 95 1972-12-27 Magshar Vad 8, Wed Guj Unclear Aacharya Padvi Din
🔽 59m:40s Samaysar 96, 97 1972-12-27 Magshar Vad 8, Wed Guj Unclear
🔽 50m:10s Samaysar 97 1972-12-28 Magshar Vad 9, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:35s Samaysar 97, 98 1972-12-29 Magshar Vad 10, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:48s Samaysar 98, 99 1972-12-30 Magshar Vad 11, Sat Guj Unclear
🔽 1h:6s Samaysar 99 1972-12-31 Magshar Vad 12, Sun Guj
Punya Paap Adhikaar
🔽 1h:1m:24s Samaysar 100 Punya Paap Adhikaar 1973-01-01 Magshar Vad 13, Mon Guj
🔽 58m:14s Samaysar 145 101 1973-01-02 Magshar Vad 13, Tue Guj
🔽 59m:8s Samaysar 145 1973-01-03 Magshar Vad 14, Wed Guj
🔽 55m:24s Samaysar 146, 147 102 1973-01-04 Magshar Vad 15, Thu Guj
🔽 46m:25s Samaysar 148, 149 1973-01-05 Posh Sud 1, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 59m:3s Samaysar 150 103, 104 1973-01-06 Posh Sud 2, Sat Guj
🔽 58m:12s Samaysar 104 1973-01-07 Posh Sud 3, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 58m:13s Samaysar 151 1973-01-08 Posh Sud 4, Mon Guj
🔽 58m:18s Samaysar 151, 152 1973-01-09 Posh Sud 5, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 59m:0s Samaysar 152, 153 105 1973-01-10 Posh Sud 6, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 59m:6s Samaysar 154 105 1973-01-11 Posh Sud 7, Thu Hin Slightly Unclear
🔽 58m:3s Samaysar 154 1973-01-12 Posh Sud 8, Fri Guj Unclear
🔽 1h:15s Samaysar 154, 155 1973-01-13 Posh Sud 9, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:44s Samaysar 155 1973-01-14 Posh Sud 10, Sun Guj
🔽 58m:47s Samaysar 156 1973-01-15 Posh Sud 11, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 58m:35s Samaysar 156 1973-01-16 Posh Sud 13, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 59m:25s Samaysar 106, 107, 108 1973-01-17 Posh Sud 14, Wed Hin
🔽 1h:33s Samaysar 157, 158, 159 1973-01-18 Posh Sud 15, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 58m:43s Samaysar 157, 158, 159, 160 1973-01-19 Posh Vad 1, Fri Guj
🔽 58m:55s Samaysar 160, 161, 162, 163 1973-01-20 Posh Vad 2, Sat Guj
🔽 59m:53s Samaysar 161, 162, 163 1973-01-21 Posh Vad 3, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 58m:37s Samaysar 161, 162, 163 109 1973-01-22 Posh Vad 4, Mon Guj
🔽 1h:5s Samaysar 110 1973-01-23 Posh Vad 5, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 59m:6s Samaysar 111 1973-01-24 Posh Vad 6, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 59m:27s Samaysar 111 1973-01-25 Posh Vad 7, Thu Guj
🔽 59m:10s Samaysar 112 1973-01-26 Posh Vad 8, Fri Guj
Pravachan 297 Not Available Samaysar 112, 113 1973-01-27 Posh Vad 9, Sat Guj
Aashrav Adhikaar
🔽 1h:1m:13s Samaysar 164, 165 113 Aashrav Adhikaar 1973-01-28 Posh Vad 10, Sun Guj
🔽 59m:53s Samaysar 164, 165 1973-01-29 Posh Vad 11, Mon Hin
🔽 1h:56s Samaysar 166 1973-01-30 Posh Vad 12, Tue Hin
🔽 1h:38s Samaysar 166, 167 1973-01-31 Posh Vad 13, Wed Guj
🔽 57m:20s Samaysar 167, 168 1973-02-01 Posh Vad 14, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:1s Samaysar 169 114, 115 1973-02-02 Posh Vad 14, Fri Guj
🔽 58m:36s Samaysar 169, 170, 171 115 1973-02-03 Posh Vad 15, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 59m:46s Samaysar 171, 172 1973-02-04 Mahaa Sud 1, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 59m:1s Samaysar 172 116 1973-02-05 Mahaa Sud 2, Mon Guj
🔽 58m:44s Samaysar 173, 174, 175, 176 116, 117 1973-02-06 Mahaa Sud 3, Tue Guj
🔽 51m:25s Samaysar 173, 174, 175, 176 118 1973-02-07 Mahaa Sud 4, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 58m:57s Samaysar 177, 178 119 1973-02-08 Mahaa Sud 5, Thu Guj
🔽 57m:56s Samaysar 177, 178 120, 121 1973-02-09 Mahaa Sud 6, Fri Guj
🔽 58m:55s Samaysar 179, 180 121 1973-02-10 Mahaa Sud 8, Sat Guj
🔽 58m:41s Samaysar 179, 180 122, 123 1973-02-11 Mahaa Sud 9, Sun Hin Slightly Unclear
🔽 54m:20s Samaysar 123, 124 1973-02-12 Mahaa Sud 10, Mon Guj Unclear
Samvar Adhikaar
🔽 59m:53s Samaysar 124, 125 Samvar Adhikaar 1973-02-13 Mahaa Sud 11, Tue Guj
🔽 59m:9s Samaysar 181, 182, 183 125 1973-02-14 Mahaa Sud 12, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:21s Samaysar 181, 182, 183 1973-02-15 Mahaa Sud 13, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 58m:43s Samaysar 181, 182, 183 1973-02-16 Mahaa Sud 14, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 58m:20s Samaysar 181, 182, 183 1973-02-17 Mahaa Sud 15, Sat Guj
🔽 1h:45s Samaysar 181, 182, 183 1973-02-18 Mahaa Vad 1, Sun Guj
🔽 59m:39s Samaysar 181, 182, 183 1973-02-19 Mahaa Vad 2, Mon Guj
🔽 58m:13s Samaysar 181, 182, 183 1973-02-20 Mahaa Vad 3, Tue Guj
🔽 1h:25s Samaysar 126 1973-02-21 Mahaa Vad 4, Wed Guj
🔽 58m:26s Samaysar 184, 185 1973-02-22 Mahaa Vad 5, Thu Guj
🔽 59m:18s Samaysar 184, 185, 186 1973-02-23 Mahaa Vad 6, Fri Guj
🔽 58m:27s Samaysar 186, 187, 188, 189 127 1973-02-24 Mahaa Vad 7, Sat Guj Unclear
🔽 57m:35s Samaysar 187, 188, 189 1973-02-25 Mahaa Vad 8, Sun Guj Unclear
🔽 1h:9s Samaysar 187, 188, 189, 190, 191, 192 128 1973-02-26 Mahaa Vad 9, Mon Guj
🔽 1h:6s Samaysar 190, 191, 192 129, 130 1973-02-27 Mahaa Vad 10, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 59m:1s Samaysar 130, 131 1973-02-28 Mahaa Vad 11, Wed Guj
🔽 59m:1s Samaysar 131, 132 1973-03-01 Mahaa Vad 12, Thu Guj Unclear
Nirjaraa Adhikaar
🔽 59m:8s Samaysar 193 133 Nirjaraa Adhikaar 1973-03-02 Mahaa Vad 13, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 58m:39s Samaysar 193 1973-03-03 Mahaa Vad 14, Sat Guj
🔽 1h:52s Samaysar 194 134 1973-03-04 Mahaa Vad 15, Sun Guj
🔽 56m:57s Samaysar 195 1973-03-05 Faagan Sud 1, Mon Guj
🔽 58m:54s Samaysar 195, 196 135 1973-03-06 Faagan Sud 2, Tue Guj
🔽 59m:2s Samaysar 197 135, 136 1973-03-07 Faagan Sud 3, Wed Guj
🔽 58m:52s Samaysar 198 136 1973-03-08 Faagan Sud 4, Thu Guj
🔽 53m:0s Samaysar 199 1973-03-09 Faagan Sud 5, Fri Guj
🔽 58m:48s Samaysar 199, 200 1973-03-10 Faagan Sud 6, Sat Guj
🔽 56m:37s Samaysar 137 1973-03-11 Faagan Sud 7, Sun Hin
🔽 58m:43s Samaysar 137 1973-03-12 Faagan Sud 8, Mon Guj
🔽 58m:6s Samaysar 137 1973-03-13 Faagan Sud 9, Tue Guj
🔽 58m:44s Samaysar 137 1973-03-14 Faagan Sud 10, Wed Guj
🔽 53m:28s Samaysar 201, 202 1973-03-15 Faagan Sud 12, Thu Hin Unclear
🔽 1h:38s Samaysar 201, 202 138 1973-03-16 Faagan Sud 13, Fri Guj
🔽 1h:24s Samaysar 203 138 1973-03-17 Faagan Sud 14, Sat Guj
🔽 59m:0s Samaysar 203 1973-03-18 Faagan Sud 15, Sun Guj
🔽 59m:8s Samaysar 203 139, 140 1973-03-19 Faagan Vad 1, Mon Guj
🔽 59m:41s Samaysar 204 140 1973-03-26 Faagan Vad 7, Mon Guj
🔽 1h:46s Samaysar 204 1973-03-27 Faagan Vad 8, Tue Guj
🔽 58m:56s Samaysar 204 141 1973-03-28 Faagan Vad 9, Wed Guj
🔽 59m:2s Samaysar 205 141, 142 1973-03-29 Faagan Vad 10, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:31s Samaysar 206 143 1973-03-30 Faagan Vad 11, Fri Hin Slightly Unclear
🔽 1h:25s Samaysar 206 144 1973-03-31 Faagan Vad 12, Sat Guj
🔽 58m:3s Samaysar 207 144 1973-04-01 Faagan Vad 13, Sun Guj
🔽 1h:9s Samaysar 208, 209 1973-04-02 Faagan Vad 14, Mon Guj
🔽 59m:7s Samaysar 209, 210 145 1973-04-03 Faagan Vad 15, Tue Guj
🔽 23m:42s Samaysar 210, 211 1973-04-04 Chaitra Sud 1, Wed Guj
🔽 58m:10s Samaysar 212, 213 1973-04-05 Chaitra Sud 2, Thu Guj
🔽 58m:47s Samaysar 214 1973-04-06 Chaitra Sud 3, Fri Hin
🔽 1h:0s Samaysar 214, 215 145 1973-04-07 Chaitra Sud 4, Sat Hin
🔽 1h:19s Samaysar 216 1973-04-08 Chaitra Sud 5, Sun Hin Slightly Unclear
🔽 1h:58s Samaysar 216, 217 147 1973-04-09 Chaitra Sud 7, Mon Hin
🔽 44m:10s Samaysar 217 148 1973-04-10 Chaitra Sud 8, Tue Guj
🔽 1h:10s Samaysar 218, 219 148, 149 1973-04-11 Chaitra Sud 9, Wed Guj
🔽 1h:18s Samaysar 218, 219 150 1973-04-12 Chaitra Sud 10, Thu Guj
🔽 1h:49s Samaysar 220, 221, 212, 223 1973-04-13 Chaitra Sud 11, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:24s Samaysar 220, 221, 212, 223 151 1973-04-14 Chaitra Sud 12, Sat Guj
🔽 58m:3s Samaysar 151, 152 1973-04-15 Chaitra Sud 13, Sun Guj
🔽 1h:1m:5s Samaysar 224, 225, 226, 227 152 1973-04-16 Chaitra Sud 14, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 58m:51s Samaysar 153 1973-04-17 Chaitra Sud 15, Tue Guj
🔽 58m:2s Samaysar 228 154, 155 1973-04-18 Chaitra Vad 1, Wed Guj
🔽 58m:34s Samaysar 155, 156 1973-04-19 Chaitra Vad 2, Thu Guj
🔽 1h:2s Samaysar 156, 157 1973-04-20 Chaitra Vad 3, Fri Guj
🔽 58m:52s Samaysar 157, 158, 159 1973-04-21 Chaitra Vad 4, Sat Guj
🔽 58m:5s Samaysar 229 1973-04-22 Chaitra Vad 5, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 56m:2s Samaysar 229 161 1973-05-14 Vaishakh Sud 13, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 59m:3s Samaysar 229, 230, 231 1973-05-15 Vaishakh Sud 14, Tue Guj
🔽 55m:40s Samaysar 232, 233 1973-05-16 Vaishakh Sud 15, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 59m:16s Samaysar 234, 235 1973-05-17 Vaishakh Sud 15, Thu Guj
🔽 58m:13s Samaysar 236 1973-05-18 Vaishakh Vad 1, Fri Guj
🔽 58m:55s Samaysar 236 162 1973-05-19 Vaishakh Vad 2, Sat Guj
Bandh Adhikaar
🔽 59m:15s Samaysar 162, 163 Bandh Adhikaar 1973-05-20 Vaishakh Vad 3, Sun Guj
🔽 1h:1m:53s Samaysar 237, 238, 239, 240, 241 163, 164 1973-05-21 Vaishakh Vad 4, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 58m:56s Samaysar 242, 243, 244, 245, 246 164, 165 1973-05-22 Vaishakh Vad 5, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:31s Samaysar 165, 166 1973-05-23 Vaishakh Vad 6, Wed Guj
🔽 59m:1s Samaysar 247, 248, 249, 250 167 1973-05-24 Vaishakh Vad 7, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:55s Samaysar 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 1973-05-25 Vaishakh Vad 8, Fri Guj Unclear
🔽 1h:1m:39s Samaysar 257, 258 168, 169, 170 1973-05-26 Vaishakh Vad 9, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:22s Samaysar 259, 260, 261 170 1973-05-27 Vaishakh Vad 10, Sun Guj
🔽 59m:59s Samaysar 260, 261, 262, 263, 264 1973-05-28 Vaishakh Vad 11, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:55s Samaysar 263, 264, 265 1973-05-29 Vaishakh Vad 12, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 59m:0s Samaysar 265 1973-05-30 Vaishakh Vad 13, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 59m:38s Samaysar 266, 267 1973-05-31 Vaishakh Vad 14, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 59m:42s Samaysar 267, 268, 269 171, 172 1973-06-01 Vaishakh Vad 15, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 58m:39s Samaysar 270 1973-06-02 Jeth Sud 1, Sat Guj
🔽 58m:28s Samaysar 270, 271 1973-06-03 Jeth Sud 2, Sun Guj
🔽 59m:34s Samaysar 271, 272 173 1973-06-04 Jeth Sud 3, Mon Guj
🔽 1h:34s Samaysar 273, 274 1973-06-05 Jeth Sud 5, Tue Guj
🔽 58m:37s Samaysar 274, 275, 276, 277 1973-06-06 Jeth Sud 6, Wed Guj
🔽 1h:22s Samaysar 276, 277 1973-06-07 Jeth Sud 7, Thu Guj
🔽 58m:38s Samaysar 276, 277 1973-06-08 Jeth Sud 8, Fri Guj
🔽 59m:19s Samaysar 276, 277 1973-06-09 Jeth Sud 9, Sat Guj
🔽 58m:29s Samaysar 276, 277 1973-06-10 Jeth Sud 10, Sun Guj
🔽 56m:18s Samaysar 278, 279 174, 175, 176 1973-06-11 Jeth Sud 11, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 58m:57s Samaysar 280 176 1973-06-12 Jeth Sud 12, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 59m:9s Samaysar 281, 282, 283, 284, 285 177 1973-06-13 Jeth Sud 13, Wed Guj
🔽 1h:1m:9s Samaysar 283, 284, 285 1973-06-14 Jeth Sud 14, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:45s Samaysar 283, 284, 285, 286, 287 1973-06-15 Jeth Sud 15, Fri Guj Unclear
🔽 1h:29s Samaysar 286, 287 178 1973-06-16 Jeth Vad 1, Sat Guj Unclear
🔽 1h:1m:49s Samaysar 178, 179 1973-06-17 Jeth Vad 2, Sun Guj Very Unclear
Moksh Adhikaar
🔽 1h:2m:5s Samaysar 288, 289, 290, 291 180 Moksh Adhikaar 1973-06-18 Jeth Vad 3, Mon Guj Unclear
🔽 1h:44s Samaysar 291, 292, 293 1973-06-19 Jeth Vad 4, Tue Guj Unclear
🔽 1h:14s Samaysar 294 1973-06-20 Jeth Vad 5, Wed Guj Very Unclear
🔽 1h:1m:15s Samaysar 294 1973-06-21 Jeth Vad 6, Thu Guj Unclear
🔽 1h:31s Samaysar 294 1973-06-22 Jeth Vad 7, Fri Guj
🔽 58m:35s Samaysar 294 181 1973-06-23 Jeth Vad 8, Sat Guj
🔽 46m:0s Samaysar 295 1973-06-24 Jeth Vad 9, Sun Guj
🔽 1h:1m:25s Samaysar 296, 297 1973-06-25 Jeth Vad 10, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 58m:11s Samaysar 297 1973-06-26 Jeth Vad 11, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 59m:46s Samaysar 297 182 1973-06-27 Jeth Vad 12, Wed Guj
🔽 59m:15s Samaysar 298, 299 1973-06-28 Jeth Vad 13, Thu Guj
🔽 1h:19s Samaysar 183, 184 1973-06-29 Jeth Vad 14, Fri Guj
🔽 27m:20s Samaysar 300 185 1973-06-30 Jeth Vad 15, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 58m:16s Samaysar 301, 302, 303 186 1973-07-01 Ashadhh Sud 1, Sun Guj
🔽 59m:19s Samaysar 301, 302, 303, 304, 305 1973-07-02 Ashadhh Sud 2, Mon Guj
🔽 59m:37s Samaysar 304, 305, 306, 307 187 1973-07-03 Ashadhh Sud 3, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 58m:23s Samaysar 306, 307 1973-07-04 Ashadhh Sud 4, Wed Guj
🔽 58m:0s Samaysar 306, 307 1973-07-05 Ashadhh Sud 6, Thu Guj
🔽 59m:32s Samaysar 306, 307 1973-07-06 Ashadhh Sud 7, Fri Guj
🔽 59m:46s Samaysar 306, 307 188 1973-07-07 Ashadhh Sud 8, Sat Guj
🔽 1h:32s Samaysar 189, 190 1973-07-08 Ashadhh Sud 9, Sun Guj
🔽 58m:35s Samaysar 190, 191, 192 1973-07-09 Ashadhh Sud 10, Mon Guj Unclear
Sarva Vishuddh Gnaan Adhikaar
🔽 1h:29s Samaysar 192, 193, 194 Sarva Vishuddh Gnaan Adhikaar 1973-07-10 Ashadhh Sud 11, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:58s Samaysar 308, 309, 310, 311 1973-07-11 Ashadhh Sud 11, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:9s Samaysar 308, 309, 310, 311 1973-07-12 Ashadhh Sud 12, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 58m:10s Samaysar 308, 309, 310, 311 1973-07-13 Ashadhh Sud 13, Fri Guj
🔽 1h:20s Samaysar 308, 309, 310, 311 1973-07-14 Ashadhh Sud 14, Sat Guj
🔽 1h:1m:22s Samaysar 308, 309, 310, 311 195 1973-07-15 Ashadhh Sud 15, Sun Guj
🔽 1h:31s Samaysar 312, 313 195 1973-07-16 Ashadhh Vad 1, Mon Guj
🔽 1h:1m:3s Samaysar 312, 313, 314, 315 1973-07-17 Ashadhh Vad 2, Tue Guj
🔽 1h:1s Samaysar 316 196 1973-07-18 Ashadhh Vad 3, Wed Guj
🔽 59m:41s Samaysar 317, 318 197 1973-07-19 Ashadhh Vad 4, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:38s Samaysar 318 198 1973-07-20 Ashadhh Vad 5, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 55m:9s Samaysar 319, 320 198 1973-07-21 Ashadhh Vad 6, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:15s Samaysar 320 1973-07-22 Ashadhh Vad 7, Sun Guj
🔽 58m:33s Samaysar 320 1973-07-23 Ashadhh Vad 8, Mon Guj
🔽 59m:8s Samaysar 320 1973-07-24 Ashadhh Vad 9, Tue Guj
🔽 59m:51s Samaysar 320 1973-07-25 Ashadhh Vad 10, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 59m:36s Samaysar 320 1973-07-26 Ashadhh Vad 11, Thu Guj
🔽 59m:52s Samaysar 320 1973-07-27 Ashadhh Vad 13, Fri Guj
🔽 58m:17s Samaysar 320 1973-07-28 Ashadhh Vad 14, Sat Guj
🔽 1h:50s Samaysar 320 1973-07-29 Ashadhh Vad 15, Sun Guj
🔽 59m:11s Samaysar 321, 322, 323 199 1973-07-30 Shravan Sud 1, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 59m:13s Samaysar 324, 325, 326, 327 200 1973-07-31 Shravan Sud 2, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:2s Samaysar 324, 325, 326, 327 201 1973-08-01 Shravan Sud 3, Wed Guj
🔽 59m:53s Samaysar 328, 329, 330, 331 202 1973-08-02 Shravan Sud 4, Thu Guj
🔽 1h:58s Samaysar 328, 329, 330, 331 1973-08-03 Shravan Sud 5, Fri Hin Slightly Unclear
🔽 1h:18s Samaysar 328, 329, 330, 331 203, 204 1973-08-04 Shravan Sud 6, Sat Hin Slightly Unclear
🔽 58m:34s Samaysar 204 1973-08-05 Shravan Sud 7, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 58m:57s Samaysar 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 1973-08-06 Shravan Sud 8, Mon Hin
🔽 1h:55s Samaysar 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 1973-08-07 Shravan Sud 9, Tue Hin
🔽 59m:35s Samaysar 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 1973-08-08 Shravan Sud 10, Wed Hin
🔽 58m:53s Samaysar 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 1973-08-09 Shravan Sud 11, Thu Guj
🔽 58m:17s Samaysar 205 1973-08-10 Shravan Sud 12, Fri Hin Slightly Unclear
🔽 1h:14s Samaysar 205 1973-08-11 Shravan Sud 13, Sat Hin Slightly Unclear
🔽 1h:1m:3s Samaysar   206 1973-08-12 Shravan Sud 14, Sun Hin
🔽 59m:19s Samaysar 345, 346, 347, 348 206, 207 1973-08-13 Shravan Sud 15, Mon Hin
🔽 58m:51s Samaysar 345, 346, 347, 348 1973-08-14 Shravan Vad 1, Tue Hin
🔽 1h:53s Samaysar 345, 346, 347, 348 1973-08-15 Shravan Vad 2, Wed Hin
🔽 1h:56s Samaysar 208 1973-08-16 Shravan Vad 3, Thu Hin
🔽 59m:52s Samaysar 209 1973-08-17 Shravan Vad 4, Fri Hin Slightly Unclear
🔽 1h:23s Samaysar 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 210 1973-08-18 Shravan Vad 5, Sat Hin Slightly Unclear
🔽 1h:50s Samaysar 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 1973-08-19 Shravan Vad 6, Sun Hin Slightly Unclear
🔽 1h:1m:8s Samaysar 211 1973-08-20 Shravan Vad 7, Mon Hin Unclear
🔽 1h:43s Samaysar 212, 213 1973-08-21 Shravan Vad 8, Tue Hin Unclear
🔽 59m:59s Samaysar 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 213, 214 1973-08-22 Shravan Vad 9, Wed Guj Unclear
🔽 59m:11s Samaysar 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 1973-08-23 Shravan Vad 10, Thu Hin Slightly Unclear
🔽 1h:25s Samaysar 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 1973-08-24 Shravan Vad 11, Fri Hin
🔽 59m:57s Samaysar 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 1973-08-25 Shravan Vad 12, Sat Hin
🔽 59m:11s Samaysar 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 1973-08-26 Shravan Vad 13, Sun Hin Very Unclear
🔽 1h:1m:3s Samaysar 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 1973-08-27 Shravan Vad 14, Mon Hin Slightly Unclear
🔽 59m:40s Samaysar 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 1973-08-28 Shravan Vad 15, Tue Hin
🔽 59m:25s Samaysar 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 215 1973-08-29 Bhadarvo Sud 2, Wed Guj Very Unclear
🔽 59m:11s Samaysar 215, 216 1973-08-30 Bhadarvo Sud 3, Thu Hin Slightly Unclear
🔽 1h:1m:42s Samaysar 366, 367, 368, 369, 370, 371 217 1973-08-31 Bhadarvo Sud 4, Fri Hin Very Unclear
🔽 1h:1m:34s Samaysar 366, 367, 368, 369, 370, 371 1973-09-02 Bhadarvo Sud 5, Sun Hin Unclear Uttam Maardav Dharm
🔽 1h:1m:28s Samaysar 366, 367, 368, 369, 370, 371 218 1973-09-03 Bhadarvo Sud 6, Mon Hin
🔽 1h:1m:49s Samaysar 372 218, 219 1973-09-04 Bhadarvo Sud 7, Tue Hin
🔽 1h:1m:8s Samaysar 372 1973-09-05 Bhadarvo Sud 8, Wed Hin
🔽 1h:1m:8s Samaysar 372 1973-09-06 Bhadarvo Sud 9, Thu Hin Slightly Unclear
🔽 1h:51s Samaysar 372 220, 221 1973-09-07 Bhadarvo Sud 10, Fri Hin
🔽 1h:1m:18s Samaysar 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 221 1973-09-08 Bhadarvo Sud 11, Sat Hin Slightly Unclear
🔽 59m:49s Samaysar 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 222 1973-09-09 Bhadarvo Sud 12, Sun Hin
🔽 59m:32s Samaysar 222, 223 1973-09-10 Bhadarvo Sud 13, Mon Hin
🔽 1h:2m:0s Samaysar 223 1973-09-11 Bhadarvo Sud 14, Tue Hin Unclear
🔽 59m:16s Samaysar 383, 384, 385, 386 223 1973-09-12 Bhadarvo Sud 15, Wed Hin Slightly Unclear
🔽 1h:1m:50s Samaysar 383, 384, 385, 386 224 1973-09-13 Bhadarvo Vad 1, Thu Hin Slightly Unclear
🔽 59m:20s Samaysar 387, 388, 389 224 1973-09-14 Bhadarvo Vad 2, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 58m:51s Samaysar 387, 388, 389 225, 226 1973-09-15 Bhadarvo Vad 3, Sat Guj
🔽 58m:56s Samaysar 227, 228 1973-09-16 Bhadarvo Vad 4, Sun Guj
🔽 1h:1s Samaysar 228, 229 1973-09-17 Bhadarvo Vad 5, Mon Guj
🔽 1h:17s Samaysar 230 1973-09-18 Bhadarvo Vad 6, Tue Guj
🔽 59m:39s Samaysar Karma Prakruti 1-5 1973-09-19 Bhadarvo Vad  7, Wed Hin
🔽 1h:21s Samaysar Karma Prakruti 6-10 1973-09-20 Bhadarvo Vad 9, Thu Hin Slightly Unclear
🔽 59m:46s Samaysar Karma Prakruti 10-21 1973-09-21 Bhadarvo Vad 10, Fri Guj
🔽 58m:32s Samaysar Karma Prakruti 21-32 1973-09-22 Bhadarvo Vad  11, Sat Hin
🔽 1h:38s Samaysar 6 1973-09-23 Bhadarvo Vad 12, Sun Hin Slightly Unclear
🔽 1h:1m:58s Samaysar 6 1973-09-24 Bhadarvo Vad  13, Mon Hin Slightly Unclear
🔽 1h:36s Samaysar 6 1973-09-25 Bhadarvo Vad 14, Tue Hin Slightly Unclear
🔽 1h:46s Samaysar 6 1973-09-26 Bhadarvo Vad  15, Wed Hin
🔽 1h:1m:26s Samaysar 6 1973-09-27 Aaso Sud 1, Thu Hin
🔽 1h:1m:27s Samaysar 6 1973-09-28 Aaso Sud  2, Fri Hin
🔽 59m:35s Samaysar 6 1973-09-29 Aaso Sud 3, Sat Hin
🔽 1h:1m:24s Samaysar 6 1973-09-30 Aaso Sud  4, Sun Hin
🔽 1h:57s Samaysar 6 1973-10-01 Aaso Sud 5, Mon Guj Very Unclear
🔽 1h:32s Samaysar 7 1973-10-02 Aaso Sud  6, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:46s Samaysar 7 1973-10-03 Aaso Sud 7, Wed Hin
🔽 59m:30s Samaysar 7 1973-10-04 Aaso Sud  8, Thu Guj
Pravachan 520 Not Available Samaysar 7 1973-10-05 Aaso Sud 9, Fri Guj
🔽 1h:1m:23s Samaysar 232 1973-10-06 Aaso Sud 10, Sat Guj
🔽 1h:1m:44s Samaysar 387, 388, 389 Karma Prakruti 36-48 1973-10-07 Aaso Sud 11, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 1h:52s Samaysar Karma Prakruti 49-81 1973-10-08 Aaso Sud 12, Mon Guj Unclear
🔽 1h:48s Samaysar Karma Prakruti 82-130 1973-10-09 Aaso Sud  13, Tue Guj
🔽 1h:1m:3s Samaysar Karma Prakruti 131-148 1973-10-10 Aaso Sud 14, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:28s Samaysar 231, 232 1973-10-11 Aaso Sud 14, Thu Guj
🔽 58m:58s Samaysar 233 1973-10-12 Aaso Sud 15, Fri Guj
🔽 1h:1m:29s Samaysar 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 233, 234 1973-10-13 Aaso Vad 1, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 59m:0s Samaysar 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 1973-10-14 Aaso Vad 2, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 59m:8s Samaysar 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 1973-10-15 Aaso Vad 4, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 59m:53s Samaysar 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 1973-10-16 Aaso Vad 5, Tue Guj
🔽 58m:45s Samaysar 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 1973-10-17 Aaso Vad 6, Wed Hin
🔽 59m:37s Samaysar 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 1973-10-18 Aaso Vad 7, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:4s Samaysar 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 235, 236 1973-10-19 Aaso Vad 8, Fri Guj
🔽 1h:7s Samaysar 405, 406, 407 237 1973-10-20 Aaso Vad 9, Sat Hin
🔽 1h:1m:18s Samaysar 405, 406, 407, 408, 409 238 1973-10-21 Aaso Vad 10, Sun Hin
🔽 59m:31s Samaysar 408, 409, 410, 411 1973-10-22 Aaso Vad 11, Mon Hin
🔽 1h:24s Samaysar 411, 412 239 1973-10-23 Aaso Vad 12, Tue Guj Unclear
🔽 1h:1m:40s Samaysar 412 1973-10-24 Aaso Vad 13, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:36s Samaysar 412 240 1973-10-25 Aaso Vad 14, Thu Guj
🔽 48m:9s Samaysar 240, 241 1973-10-26 Aaso Vad 15, Fri Guj Unclear
🔽 1h:11s Samaysar 413 241 1973-10-27 Kartak Sud 1, Sat Guj Slightly Unclear Vikram Samvat 2030
🔽 1h:1m:13s Samaysar 413 242 1973-10-28 Kartak Sud 2, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:47s Samaysar 242, 243 1973-10-29 Kartak Sud 3, Mon Guj
🔽 59m:39s Samaysar 414 243 1973-11-13 Kartak Vad 3, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 58m:32s Samaysar 414 244, 245 1973-11-14 Kartak Vad 4, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:7s Samaysar 415 1973-11-15 Kartak Vad 6, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 59m:3s Samaysar 415 246 1973-11-16 Kartak Vad 7, Fri Guj
🔽 58m:39s Samaysar 246 1973-11-17 Kartak Vad 8, Sat Guj
🔽 1h:1m:0s Samaysar 247 1973-11-18 Kartak Vad 9, Sun Guj
🔽 58m:43s Samaysar Syaadvad Siddhi 1973-11-19 Kartak Vad 10, Mon Guj
🔽 59m:54s Samaysar Syaadvad Siddhi 1973-11-20 Kartak Vad  11, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:56s Samaysar Syaadvad Siddhi 1973-11-21 Kartak Vad 12, Wed Guj Unclear
🔽 1h:21s Samaysar Syaadvad Siddhi 1973-11-22 Kartak Vad  13, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:35s Samaysar Syaadvad Siddhi 1973-11-23 Kartak Vad 14, Fri Guj
🔽 1h:1m:9s Samaysar Syaadvad Siddhi 1973-11-24 Kartak Vad  15, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 59m:42s Samaysar Syaadvad bol 1 1973-11-25 Magshar Sud 1, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 58m:24s SamaysarSyaadvad bol 2, 3, 4 1973-11-26 Magshar Sud 2, Mon Guj Unclear
🔽 1h:1m:5s Samaysar Syaadvad bol 5, 6, 7, 8, 9 1973-11-27 Magshar Sud 3, Tue Guj Unclear
🔽 59m:7s Samaysar Syaadvad bol 10, 11 1973-11-28 Magshar Sud 3, Wed Guj
🔽 1h:24s Samaysar Syaadvad bol 10, 11, 12, 13, 14 1973-11-29 Magshar Sud 4, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:50s Samaysar 248 Syaadvad bol 14 1973-11-30 Magshar Sud 5, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:11s Samaysar 249, 250 1973-12-01 Magshar Sud 6, Sat Guj
🔽 1h:10s Samaysar 250, 251 1973-12-02 Magshar Sud 7, Sun Guj
Pravachan 565 Not Available Samaysar 252, 253 1973-12-03 Magshar Sud 8, Mon Guj
🔽 1h:1m:0s Samaysar 253, 254, 255 1973-12-04 Magshar Sud 9, Tue Guj Unclear
🔽 58m:49s Samaysar 255, 256 1973-12-05 Magshar Sud 10, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:6s Samaysar 257 1973-12-06 Magshar Sud 11, Thu Guj
🔽 1h:1m:41s Samaysar 258, 259 1973-12-07 Magshar Sud 12, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:48s Samaysar 259 1973-12-08 Magshar Sud 13, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:11s Samaysar 260 1973-12-09 Magshar Sud 14, Sun Guj
🔽 1h:10s Samaysar 261, 262 1973-12-10 Magshar Sud 15, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 58m:28s Samaysar 262, 263 1973-12-11 Magshar Vad 1, Tue Guj
🔽 59m:37s Samaysar Shakti 2, 3, 4
1973-12-12 Magshar Vad 2, Wed Guj Anekant Charcha
🔽 1h:35s Samaysar Shakti 1 1973-12-13 Magshar Vad 3, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 59m:30s Samaysar Shakti 1, 2 1973-12-14 Magshar Vad 4, Fri Guj
🔽 1h:57s Samaysar Shakti 2, 3 1973-12-15 Magshar Vad 6, Sat Guj
🔽 1h:1m:39s Samaysar Shakti 3, 4, 5 1973-12-16 Magshar Vad 7, Sun Guj
🔽 59m:53s Samaysar Shakti 5 1973-12-17 Magshar Vad 8, Mon Guj
🔽 59m:59s Samaysar Shakti 5, 6 1973-12-18 Magshar Vad 9, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:8s Samaysar Shakti 7 1973-12-19 Magshar Vad 10, Wed Guj Unclear
🔽 33m:38s Samaysar Shakti 8, 9 1973-12-20 Magshar Vad 11, Thu Guj Unclear
🔽 58m:45s Samaysar Shakti 9, 10 1973-12-21 Magshar Vad 12, Fri Guj Unclear
🔽 1h:1m:8s Samaysar Shakti 10, 11 1973-12-22 Magshar Vad 13, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:17s Samaysar Shakti 11, 12 1973-12-23 Magshar Vad 14, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 58m:20s Samaysar Shakti 13 1973-12-24 Magshar Vad 15, Mon Guj
🔽 1h:29s Samaysar Shakti 14 1973-12-25 Posh Sud 1, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 59m:13s Samaysar Shakti 14 1973-12-26 Posh Sud 2, Wed Guj Unclear
🔽 59m:55s Samaysar Shakti 15 1973-12-27 Posh Sud 3, Thu Guj Unclear
🔽 1h:11s Samaysar Shakti 15 1973-12-28 Posh Sud 4, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:10s Samaysar Shakti 15, 16 1973-12-29 Posh Sud 5, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 58m:58s Samaysar Shakti 16, 17 1973-12-30 Posh Sud 5, Sun Guj Very Unclear
🔽 58m:39s Samaysar Shakti 18 1974-01-05 Posh Sud 11, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:31s Samaysar Shakti 18, 19 1974-01-06 Posh Sud 12, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 1h:39s Samaysar Shakti 20, 21 1974-01-07 Posh Sud 14, Mon Guj
🔽 59m:37s Samaysar Shakti 21, 22 1974-01-08 Posh Sud 15, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:50s Samaysar Shakti 22, 23 1974-01-09 Posh Vad 1, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 58m:26s Samaysar Shakti 23, 24 1974-01-10 Posh Vad 2, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:3s Samaysar Shakti 25, 26 1974-01-11 Posh Vad 3, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:27s Samaysar Shakti 27, 28 1974-01-12 Posh Vad 4, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 58m:32s Samaysar Shakti 29 1974-01-13 Posh Vad 6, Sun Guj
🔽 1h:37s Samaysar Shakti 30 1974-01-14 Posh Vad 7, Mon Guj
🔽 59m:8s Samaysar Shakti 31 1974-01-15 Posh Vad 8, Tue Guj
🔽 59m:46s Samaysar Shakti 32, 33 1974-01-16 Posh Vad 9, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 59m:36s Samaysar Shakti 33, 34 1974-01-17 Posh Vad 10, Thu Guj Unclear
🔽 1h:46s Samaysar Shakti 34, 35 1974-01-18 Posh Vad 11, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:44s Samaysar Shakti 33, 34  1974-01-19 Posh Vad 12, Sat Guj
🔽 1h:1m:49s Samaysar Shakti 34, 35 1974-01-20 Posh Vad 13, Sun Guj
🔽 1h:1m:46s Samaysar Shakti 35, 36, 37 1974-01-21 Posh Vad 13, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 59m:41s Samaysar Shakti 38, 39 1974-01-22 Posh Vad 14, Tue Guj
🔽 1h:29s Samaysar Shakti 39, 40 1974-01-23 Posh Vad 15, Wed Guj
🔽 59m:47s Samaysar Shakti 41 1974-01-24 Mahaa Sud 1, Thu Guj
🔽 59m:54s Samaysar Shakti 42, 43 1974-01-25 Mahaa Sud 2, Fri Guj
🔽 1h:1m:26s Samaysar Shakti 43, 44 1974-01-26 Mahaa Sud 3, Sat Guj
🔽 1h:42s Samaysar Shakti 44, 45 1974-01-27 Mahaa Sud 4, Sun Guj
🔽 1h:0s Samaysar Shakti 45, 46 1974-01-28 Mahaa Sud 5, Mon Guj
🔽 59m:49s Samaysar 264, 265 Shakti 46, 47 1974-01-29 Mahaa Sud 6, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 59m:15s Samaysar Parishisht 1974-01-30 Mahaa Sud 7, Wed Hin
🔽 1h:18s Samaysar Parishisht 1974-01-31 Mahaa Sud 8, Thu Guj
🔽 1h:41s Samaysar Parishisht 1974-02-01 Mahaa Sud 9, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:48s Samaysar Parishisht 1974-02-09 Mahaa Vad 2, Sat Guj
🔽 1h:1m:4s Samaysar Parishisht 1974-02-10 Mahaa Vad 3, Sun Guj
🔽 1h:1m:4s Samaysar Parishisht 1974-02-10 Mahaa Vad 3, Sun Guj Audio enhanced to make Gurudev's voice clearer
🔽 59m:51s Samaysar Parishisht 1974-02-11 Mahaa Vad 5, Mon Guj
🔽 58m:30s Samaysar 266, 267 1974-02-12 Mahaa Vad 6, Tue Guj
🔽 58m:30s Samaysar 266, 267 1974-02-12 Mahaa Vad 6, Tue Guj Audio enhanced to make Gurudev's voice clearer
🔽 1h:1m:58s Samaysar 267, 268, 269 1974-02-13 Mahaa Vad 7, Wed Guj
🔽 1h:2m:0s Samaysar 267, 268, 269 1974-02-13 Mahaa Vad 7, Wed Guj Audio enhanced to make Gurudev's voice clearer
🔽 59m:21s Samaysar 269 1974-02-14 Mahaa Vad 8, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 59m:22s Samaysar 269 1974-02-14 Mahaa Vad 8, Thu Guj Slightly Unclear Audio enhanced to make Gurudev's voice clearer
🔽 1h:34s Samaysar 269, 270 1974-02-15 Mahaa Vad 9, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:35s Samaysar 269, 270 1974-02-15 Mahaa Vad 9, Fri Guj Slightly Unclear Audio enhanced to make Gurudev's voice clearer
🔽 09m:19s Samaysar 270, 271 1974-02-16 Mahaa Vad 10, Sat Guj
🔽 51m:0s Samaysar 271 1974-02-17 Mahaa Vad 11, Sun Guj Unclear
🔽 51m:0s Samaysar 271 1974-02-17 Mahaa Vad 11, Sun Guj Unclear Audio enhanced to make Gurudev's voice clearer
🔽 59m:27s Samaysar 272 1974-02-18 Mahaa Vad 12, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 58m:25s Samaysar 272, 273 1974-02-19 Mahaa Vad 13, Tue Guj
🔽 50m:33s Samaysar 273, 274 1974-02-20 Mahaa Vad 14, Wed Guj Slightly Unclear
Pravachan 633 Not Available Samaysar 274, 275 1974-02-21 Mahaa Vad 14, Thu Guj
🔽 31m:44s Samaysar 276 1974-02-22 Mahaa Vad 15, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 59m:41s Samaysar 277 1974-02-23 Faagan Sud 1, Sat Hin
🔽 58m:20s Samaysar 277 1974-02-24 Faagan Sud 2, Sun Hin Slightly Unclear
🔽 53m:8s Samaysar 278 1974-02-25 Faagan Sud 3, Mon Hin Slightly Unclear
Pravachan 638 Not Available Samaysar 278 1974-02-26 Faagan Sud 4, Tue Guj
🔽 49m:0s Samaysar 181, 182, 183 1974-02-27 Faagan Sud 5, Wed Hin Slightly Unclear
🔽 47m:23s Samaysar 181, 182, 183 1974-02-28 Faagan Sud 6, Thu Hin Slightly Unclear
🔽 42m:22s Samaysar 181, 182, 183 1974-03-01 Faagan Sud 7, Fri Hin Slightly Unclear
🔽 46m:43s Samaysar 181, 182, 183 1974-03-02 Faagan Sud 8, Sat Hin Slightly Unclear
Pravachan 643 Not Available Samaysar 181, 182, 183 1974-03-02 Faagan Sud 8, Sat Guj
🔽 58m:52s Samaysar 181, 182, 183 1974-03-05 Faagan Sud 12, Tue Guj Unclear
🔽 23m:41s Samaysar 181, 182, 183 1974-03-06 Faagan Sud 13, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 23m:41s Samaysar 181, 182, 183 1974-03-06 Faagan Sud 13, Wed Guj Slightly Unclear Audio enhanced to make Gurudev's voice clearer
🔽 59m:38s Samaysar 278 1974-03-07 Faagan Sud 14, Thu Guj Slightly Unclear End of Shastra