Great Souls>Gurudev Shree Kanji Swami>Audio Lectures>Samaysar (mixed dates)

Prav. No., time Shastra Gatha No. Kalash No. Other No. Date Gujarati Tithi Lang. Audio Qual. Notes
🔽 1h:9s Samaysar 6 Guj Slightly Unclear Vihaar Darmyaan na Pravachano
🔽 58m:55s Samaysar 6 Guj Slightly Unclear
🔽 58m:18s Samaysar 6 Guj
🔽 59m:45s Samaysar 6 Guj
🔽 58m:19s Samaysar 6 1966-04-28 Vaishakh Sud 8, Thu Guj
🔽 27m:28s Samaysar 6 Guj
🔽 59m:36s Samaysar 7 Guj Slightly Unclear
🔽 51m:31s Samaysar 7 Hin
🔽 39m:24s Samaysar 8 Hin
🔽 46m:41s Samaysar 5 1978-04-10 Chaitra Sud 3, Mon Guj
🔽 47m:29s Samaysar 6 1978-04-11 Chaitra Sud 4, Tue Guj
🔽 46m:34s Samaysar 320 6 1978-04-12 Chaitra Sud 5, Wed Guj
🔽 47m:37s Samaysar 6 1978-04-13 Chaitra Sud 6, Thu Guj
🔽 47m:1s Samaysar 13 6, 7 1978-04-14 Chaitra Sud 7, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 47m:24s Samaysar 13 1978-04-16 Chaitra Sud 8, Sun Guj
🔽 43m:41s Samaysar 13 1978-04-17 Chaitra Sud 9, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 43m:19s Samaysar 13 1978-04-18 Chaitra Sud 10, Tue Guj
🔽 46m:44s Samaysar 13 1978-04-20 Chaitra Sud 12, Thu Guj
🔽 59m:6s Samaysar 15 1980-05-04 Vaishakh Vad 4, Sun Guj
🔽 58m:25s Samaysar 15 1980-05-06 Vaishakh Vad 6, Tue Guj
🔽 58m:45s Samaysar 15 1980-05-07 Vaishakh Vad 7, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 58m:38s Samaysar 15 1980-05-08 Vaishakh Vad 8, Thu Guj
🔽 58m:33s Samaysar 15 1980-05-09 Vaishakh Vad 9, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 58m:49s Samaysar 15 1980-05-10 Vaishakh Vad 10, Sat Guj
🔽 1h:57s Samaysar 17-18 Guj 66 Min
🔽 58m:29s Samaysar 17-18 1979-03-16 Faagan Vad 2, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 58m:47s Samaysar 17-18 1979-03-17 Faagan Vad 3, Sat Guj
🔽 58m:58s Samaysar 17-18 1979-03-18 Faagan Vad 4, Sun Guj
🔽 58m:51s Samaysar 17-18 1979-03-19 Faagan Vad 5, Mon Guj
🔽 50m:36s Samaysar 19 20 1979-03-20 Faagan Vad 6, Tue Guj
🔽 57m:41s Samaysar 19 1979-03-21 Faagan Vad 7, Wed Guj
🔽 58m:43s Samaysar 19, 100 1979-03-22 Faagan Vad 8, Thu Guj
🔽 1h:1m:38s Samaysar 100 1979-03-23 Faagan Vad 9, Fri Guj
🔽 58m:31s Samaysar 100 1979-03-24 Faagan Vad 10, Sat Guj
🔽 50m:53s Samaysar 100 1979-03-25 Faagan Vad 12, Sun Guj
🔽 58m:42s Samaysar 22 1956-06-16 Jeth Sud 9, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 46m:39s Samaysar 31 1956-06-22 Jeth Sud 15, Fri Hin Slightly Unclear
🔽 1h:31s Samaysar 31, 100 Guj Slightly Unclear
🔽 45m:56s Samaysar 38 Guj
🔽 59m:1s Samaysar 38 Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:50s Samaysar 38 1956-04-01 Faagan Vad 9, Wed Guj
🔽 41m:35s Samaysar 33 1963-02-02 Magshar Sud 9, Sat Guj
🔽 58m:47s Samaysar 49 Arus Bol 1, 2, 3, 4 1980-05-11 Vaishakh Vad 11, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 57m:46s Samaysar 49 Arus Bol 1, 2, 3, 4 1980-05-12 Vaishakh Vad 12, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 1h:38s Samaysar 49 Arus Bol 5, 6, Anirdisht Sansthan Bol 1, 2, 3 1980-05-13 Vaishakh Vad 13, Tue Guj
🔽 59m:16s Samaysar 49 Anirdisht Sansthan Bol 4, Avyakt Bol 1 1980-05-14 Vaishakh Vad 14, Wed Guj
🔽 58m:56s Samaysar 49 Avyakt Bol 1, 2, 3 1980-05-15 Vaishakh Vad 15, Thu Guj
🔽 59m:37s Samaysar 49 Avyakt bol 4, 5 1980-05-16 Jeth Sud 1, Fri Guj
🔽 49m:58s Samaysar 49 Avyakt bol 6 1980-05-17 Jeth Sud 2, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 48m:33s Samaysar 49 Avyakt na bol 1, 2, 3, 4, 5, 6 1956-07-18 Ashadhh Sud 11, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 55m:23s Samaysar Start of Karta-Karm Adhikar Guj Slightly Unclear
🔽 1h:31s Samaysar 69, 70 46 1956-08-04 Ashadhh Vad 13, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 59m:20s Samaysar 73 47 1956-08-17 Shravan Sud 11, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:3m:4s Samaysar 73 1972-03-12 Faagan Vad 12, Sun Guj
🔽 59m:10s Samaysar 73 Guj Slightly Unclear
🔽 1h:56s Samaysar 73, 74, 75 Guj
🔽 1h:1m:31s Samaysar 75 1972-03-12 Faagan Vad 12, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 1h:49s Samaysar 75 Guj
🔽 1h:1m:13s Samaysar 75 Guj
🔽 1h:11s Samaysar 75, 100 Guj
🔽 1h:1m:36s Samaysar 94 Guj Unclear
🔽 59m:57s Samaysar 94, 95 Guj Slightly Unclear
🔽 1h:38s Samaysar 96 Guj Unclear
🔽 1h:34s Samaysar 96 Guj Slightly Unclear
🔽 1h:46s Samaysar 96 Guj Slightly Unclear
🔽 59m:39s Samaysar 96 Guj Slightly Unclear
🔽 1h:2m:9s Samaysar 96, 97 Guj
🔽 1h:51s Samaysar 97 1960-02-22 Mahaa Vad 10, Mon Guj
🔽 59m:1s Samaysar 97 57 Guj
🔽 56m:10s Samaysar 58, 59 Guj Slightly Unclear
🔽 1h:28s Samaysar 98 1960-03-02 Faagan Sud 5, Wed Guj
🔽 1h:27s Samaysar 99 1960-03-03 Faagan Sud 6, Thu Guj
🔽 59m:14s Samaysar 99, 100 1956-09-24 Bhadarvo Vad 4, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 1h:19s Samaysar 100 1960-03-04 Faagan Sud 7, Fri Guj
🔽 1h:2m:16s Samaysar 100 1960-03-05 Faagan Sud 8, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 59m:50s Samaysar 100 Guj
🔽 59m:49s Samaysar 100 1975-05-25 Vaishakh Sud 15, Sun Guj
🔽 31m:16s Samaysar 100 1956-09-26 Bhadarvo Vad 6, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:16s Samaysar 100 1960-03-09 Faagan Sud 11, Wed Guj
🔽 58m:55s Samaysar 101 1960-03-10 Faagan Sud 12, Thu Guj
🔽 1h:54s Samaysar 101 1960-03-10 Faagan Sud 12, Fri Guj
🔽 58m:52s Samaysar 104 1959-12-09 Magshar Sud 10, Wed Guj
🔽 1h:1m:45s Samaysar 104, 105, 106 1956-10-01 Bhadarvo Vad 12, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 59m:33s Samaysar 142 Guj
🔽 1h:43s Samaysar 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 Guj
🔽 57m:47s Samaysar 90, 91 1960-03-09 Faagan Sud 11, Wed Guj
🔽 59m:52s Samaysar 143 1960-03-11 Faagan Sud 13, Fri Guj
🔽 59m:3s Samaysar 143 92 1960-03-12 Faagan Sud 14, Sat Guj
🔽 1h:4s Samaysar 154 1975-05-21 Vaishakh Sud 11, Wed Guj
🔽 1h:37s Samaysar 154 1975-05-22 Vaishakh Sud 12, Thu Guj
🔽 1h:1m:34s Samaysar 154 1975-05-23 Vaishakh Sud 13, Fri Guj
🔽 28m:14s Samaysar 110 1956-11-21 Kartak Vad 3, Wed Guj
🔽 1h:46s Samaysar 181, 182, 183 1975-05-18 Vaishakh Sud 8, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 1h:6s Samaysar 181, 182, 183 1975-05-19 Vaishakh Sud 9, Mon Guj
🔽 1h:3s Samaysar 181, 182, 183 1975-05-20 Vaishakh Sud 10, Tue Guj
🔽 58m:38s Samaysar 228 154, 155 1951-07-06 Ashadhh Sud 2, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 59m:33s Samaysar 163 1963-03-02 Faagan Sud 7, Sat Guj
🔽 58m:15s Samaysar 268, 269 163 1963-03-03 Faagan Sud 8, Sun Guj
🔽 59m:33s Samaysar 268, 269 1963-03-04 Faagan Sud 9, Mon Guj
🔽 1h:2m:13s Samaysar 270 172 1965-04-23 Chaitra Vad 8, Fri Guj
🔽 1h:16s Samaysar 270, 271 1965-04-25 Chaitra Vad 9, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 59m:51s Samaysar 173 1965-04-26 Chaitra Vad 10, Mon Guj
🔽 59m:51s Samaysar 272 Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:14s Samaysar 274 Guj
🔽 1h:1m:2s Samaysar 275 Guj
🔽 1h:12s Samaysar 275 1963-03-12 Faagan Vad 2, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 58m:17s Samaysar 275 1963-03-13 Faagan Vad 3, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:7s Samaysar 275 1963-03-14 Faagan Vad 4, Thu Guj
🔽 1h:2m:27s Samaysar 276, 277 1963-03-15 Faagan Vad 5, Fri Guj
🔽 1h:32s Samaysar 276, 277 1963-03-15 Faagan Vad 5, Fri Guj
🔽 1h:31s Samaysar 276, 277 1963-03-16 Faagan Vad 6, Sat Guj
🔽 1h:52s Samaysar 276, 277 1963-03-16 Faagan Vad 6, Sat Guj
🔽 1h:48s Samaysar 276, 277, 278, 279 174 1963-03-17 Faagan Vad 7, Sun Guj
🔽 57m:38s Samaysar 278, 279 1963-03-18 Faagan Vad 8, Mon Guj
🔽 59m:4s Samaysar 278, 279, 280 175, 176 1963-03-18 Faagan Vad 8, Mon Guj
🔽 1h:55s Samaysar 280 Guj
🔽 1h:2m:17s Samaysar 281 177 1963-03-19 Faagan Vad 9, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 59m:26s Samaysar 282, 283, 284, 285 1963-03-19 Faagan Vad 9, Tue Guj
🔽 59m:33s Samaysar 283, 284, 285 1963-03-20 Faagan Vad 10, Wed Guj
🔽 59m:55s Samaysar 283, 284, 285 1963-03-21 Faagan Vad 11, Thu Guj
🔽 53m:46s Samaysar 283, 284, 285, 286, 287 1963-03-21 Faagan Vad 11, Thu Guj
🔽 59m:10s Samaysar 286, 287 1963-03-22 Faagan Vad 12, Fri Guj
🔽 59m:1s Samaysar 286, 287 178 1963-03-22 Faagan Vad 12, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:19s Samaysar 283, 284, 285 Guj Slightly Unclear
🔽 27m:4s Samaysar 283, 284, 285 Guj
🔽 1h:1m:13s Samaysar 294 Guj
🔽 44m:35s Samaysar 296, 297 1954-09-08 Bhadarvo Sud 11, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 47m:40s Samaysar 193 1978-04-21 Chaitra Sud 13, Fri Guj Slightly Unclear Mahavir Jayanti
🔽 47m:38s Samaysar 308, 309, 310, 311 1978-04-22 Chaitra Sud 14, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 47m:23s Samaysar 308, 309, 310, 311 1978-04-23 Chaitra Sud 15, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 47m:25s Samaysar 308, 309, 310, 311 1978-04-23 Chaitra Sud 15, Sun Guj
🔽 47m:31s Samaysar 308, 309, 310, 311 1978-04-24 Chaitra Vad 1, Mon Guj
🔽 54m:14s Samaysar 308, 309, 310, 311 Hin Unclear
🔽 1h:1m:5s Samaysar 308, 309, 310, 311 Hin Slightly Unclear
🔽 59m:58s Samaysar 308, 309, 310, 311 Hin Unclear
🔽 1h:2m:2s Samaysar 308, 309, 310, 311 Hin
🔽 35m:6s Samaysar 308, 309, 310, 311 Hin Unclear
🔽 59m:6s Samaysar 308, 309, 310, 311 Hin Very Unclear
🔽 59m:32s Samaysar 308, 309, 310, 311 Hin Unclear
🔽 1h:29s Samaysar 308, 309, 310, 311 Hin Slightly Unclear
🔽 1h:58s Samaysar 308, 309, 310, 311 Guj Very Unclear
🔽 1h:2m:28s Samaysar 195 1962-05-07 Vaishakh Sud 4, Mon Guj
🔽 46m:55s Samaysar 320 1977-04-23 Vaishakh Sud 5, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 47m:11s Samaysar 320 1977-05-01 Vaishakh Sud 13, Sun Guj
🔽 47m:33s Samaysar 320 1977-05-02 Vaishakh Sud 14, Mon Guj
🔽 46m:15s Samaysar 320 1977-05-03 Vaishakh Sud 15, Tue Guj
🔽 47m:37s Samaysar 320 1977-05-04 Vaishakh Vad 1, Wed Guj
🔽 44m:18s Samaysar 1 1980-04-10 Chaitra Vad 10, Thu Guj Unclear 91st Janmjayanti (Malad)
🔽 57m:57s Samaysar 1, 2, 3, 4 1980-04-11 Chaitra Vad 11, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 59m:40s Samaysar 4 1980-04-12 Chaitra Vad 12, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 58m:6s Samaysar 6 1980-04-13 Chaitra Vad 13, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 58m:55s Samaysar 6 1980-04-14 Chaitra Vad 14, Mon Guj
🔽 59m:51s Samaysar 6 1980-04-15 Chaitra Vad 15, Tue Guj
🔽 59m:31s Samaysar 15 1980-04-16 Vaishakh Sud 2, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 58m:9s Samaysar 15 1980-04-16 Vaishakh Sud 2, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 59m:42s Samaysar 15 1980-05-03 Vaishakh Vad 3, Sat Guj
🔽 58m:50s Samaysar 205 142 1960-05-03 Vaishakh Sud 7, Tue Guj B
🔽 58m:26s Samaysar 206 143 1960-05-04 Vaishakh Sud 8, Wed Guj
🔽 58m:18s Samaysar 207 144 1960-05-05 Vaishakh Sud 9, Thu Guj
🔽 1h:1m:2s Samaysar 413 1960-08-07 Shravan Sud 15, Sun Guj Slightly Unclear Muni Raksha Din
🔽 1h:1m:37s Samaysar Parishisht 1960-08-19 Shravan Vad 12, Fri Guj
🔽 58m:58s Samaysar Shakti 1 1960-08-20 Shravan Vad 13, Sat Guj
🔽 59m:26s Samaysar Shakti 2, 3 1960-08-21 Shravan Vad 14, Sun Guj
🔽 1h:14s Samaysar Shakti 4, 5 1960-08-22 Shravan Vad 15, Mon Guj
🔽 1h:17s Samaysar Shakti 5, 6, 7 1960-08-23 Bhadarvo Sud 1, Tue Guj
🔽 1h:1m:46s Samaysar Shakti 7, 8, 9 1960-08-24 Bhadarvo Sud 2, Wed Guj
🔽 1h:1m:33s Samaysar Shakti 11, 12, 13, 14 1960-08-26 Bhadarvo Sud 4, Fri Guj Uttam Kshamaa Dharm
🔽 1h:1m:27s Samaysar Shakti 14, 15 1960-08-27 Bhadarvo Sud 5, Sat Hin Uttam Maardav Dharm
🔽 1h:34s Samaysar Shakti 19, 20, 21 1960-08-29 Bhadarvo Sud 7, Mon Hin Uttam Satya Dharm
🔽 1h:1m:4s Samaysar Shakti 22, 23 1960-08-30 Bhadarvo Sud 8, Tue Hin Uttam Sauch Dharm
🔽 59m:4s Samaysar Shakti 24, 25, 26 1960-08-31 Bhadarvo Sud 10, Wed Hin Uttam Sayyam Dharm
🔽 1h:15s Samaysar Shakti 27, 28, 29, 30 1960-09-01 Bhadarvo Sud 11, Thu Guj Uttam Tap Dharm
🔽 59m:2s Samaysar Shakti 29, 30, 31, 32 1960-09-02 Bhadarvo Sud 12, Fri Guj Uttam Tyaag Dharm
🔽 59m:32s Samaysar Shakti 32 33, 34, 35 1960-09-03 Bhadarvo Sud 13, Sat Guj Uttam Aakinchanya Dharm
🔽 59m:43s Samaysar Shakti 35, 36, 37, 38, 39 1960-09-03 Bhadarvo Sud 13, Sat Guj
🔽 16m:26s Samaysar Shakti 47 1960-09-04 Bhadarvo Sud 14, Sun Guj Uttam Brahmcharya Dharm
🔽 1h:1m:52s Samaysar 412 1960-09-25 Aaso Sud 5, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 59m:28s Samaysar 272 1960-10-15 Aaso Vad 10, Sat Guj
🔽 1h:18s Samaysar 272, 273 1960-10-16 Aaso Vad 11, Sun Guj
🔽 59m:58s Samaysar 273, 274 1960-10-16 Aaso Vad 11, Sun Guj
🔽 57m:31s Samaysar 275 1960-10-17 Aaso Vad 12, Mon Guj
🔽 1h:26s Samaysar 275, 276, 277 1960-10-18 Aaso Vad 13, Tue Guj
🔽 1h:6s Samaysar 276, 277 1960-10-19 Aaso Vad 14, Wed Guj
🔽 59m:17s Samaysar 276, 277, 278, 279 174 1960-10-20 Aaso Vad 15, Thu Guj
🔽 59m:15s Samaysar 278, 279, 280 175, 176 1960-10-21 Kartak Sud 1, Fri Hin
🔽 59m:54s Samaysar 280, 281, 282 177 1960-10-22 Kartak Sud 2, Sat Guj
🔽 1h:20s Samaysar 283, 284, 285 1960-10-23 Kartak Sud 3, Sun Guj
🔽 1h:34s Samaysar 283, 284, 285, 286, 287 1960-10-24 Kartak Sud 4, Mon Guj
🔽 1h:1m:8s Samaysar 286, 287 1960-10-25 Kartak Sud 5, Tue Guj Unclear
🔽 1h:52s Samaysar 286, 287 178, 179 1960-10-26 Kartak Sud 6, Wed Guj Unclear
🔽 59m:36s Samaysar 180 1960-10-27 Kartak Sud 8, Thu Guj Unclear
🔽 1h:50s Samaysar 288, 289, 290, 291, 292 1960-10-28 Kartak Sud 9, Fri Guj Unclear
🔽 57m:22s Samaysar 293, 294 1960-10-29 Kartak Sud 10, Sat Guj
🔽 59m:10s Samaysar 294 1960-10-30 Kartak Sud 11, Sun Guj
🔽 1h:32s Samaysar 294 1960-10-31 Kartak Sud 12, Mon Guj Unclear
🔽 59m:8s Samaysar 294 181 1960-11-01 Kartak Sud 13, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:27s Samaysar 296, 297 1960-11-03 Kartak Sud 15, Thu Guj
🔽 58m:25s Samaysar 297, 298, 299 182 1960-11-04 Kartak Vad 1, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 59m:39s Samaysar 298, 299 183, 184 1960-11-05 Kartak Vad 2, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 59m:35s Samaysar 301, 302, 303 185, 186 1960-11-07 Kartak Vad 4, Mon Guj
🔽 1h:1m:1s Samaysar 304, 305 187 1960-11-08 Kartak Vad 5, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 58m:36s Samaysar 306, 307 1960-11-09 Kartak Vad 6, Wed Guj
🔽 59m:56s Samaysar 306, 307 188, 189 1960-11-10 Kartak Vad 7, Thu Guj
🔽 59m:6s Samaysar 189, 190, 191, 192 1960-11-11 Kartak Vad 8, Fri Guj
🔽 53m:17s Samaysar 308, 309, 310, 311 193, 194 1960-11-12 Kartak Vad 9, Sat Guj
🔽 58m:58s Samaysar 308, 309, 310, 311 1960-11-13 Kartak Vad 10, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 54m:16s Samaysar 308, 309, 310, 311 1960-11-14 Kartak Vad 11, Mon Guj
🔽 59m:51s Samaysar 308, 309, 310, 311 195 1960-11-15 Kartak Vad 12, Tue Guj Unclear
🔽 58m:35s Samaysar 312, 313, 314, 315 1960-11-16 Kartak Vad 13, Wed Guj
🔽 59m:34s Samaysar 314, 315, 316 196 1960-11-17 Kartak Vad 14, Thu Guj
🔽 57m:39s Samaysar 316, 317 197 1960-11-18 Kartak Vad 15, Fri Guj
🔽 57m:57s Samaysar 317, 318 1960-11-19 Magshar Sud 1, Sat Guj
🔽 57m:11s Samaysar 318, 319, 320 198 1960-11-20 Magshar Sud 2, Sun Guj Unclear
🔽 57m:46s Samaysar 320, 321-323 199 1960-11-26 Magshar Sud 8, Sat Guj Unclear
🔽 1h:2m:18s Samaysar 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 200 1960-11-27 Magshar Sud 9, Sun Guj
🔽 59m:58s Samaysar 324, 325, 326, 327 201, 202 1960-11-28 Magshar Sud 11, Mon Guj
🔽 1h:1m:51s Samaysar 328, 329, 330, 331 202, 203 1960-11-29 Magshar Sud 12, Tue Guj
🔽 1h:42s Samaysar 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 204 1960-11-30 Magshar Sud 13, Wed Guj
🔽 1h:32s Samaysar 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 1960-12-01 Magshar Sud 14, Thu Guj
🔽 1h:9s Samaysar 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 205 1960-12-02 Magshar Sud 15, Fri Guj Unclear
🔽 57m:6s Samaysar 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 210 1960-12-06 Magshar Vad 3, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 56m:58s Samaysar 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 211, 212 1960-12-07 Magshar Vad 4, Wed Guj
🔽 1h:16s Samaysar 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 212, 213, 214 1960-12-08 Magshar Vad 5, Thu Guj
🔽 58m:17s Samaysar 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 1960-12-11 Magshar Vad 8, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 57m:29s Samaysar 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 215 1960-12-13 Magshar Vad 10, Tue Guj
🔽 58m:7s Samaysar 366 367, 368, 369, 370, 371 1960-12-15 Magshar Vad 12, Thu Guj Unclear
🔽 59m:50s Samaysar 372 220, 221 1960-12-18 Magshar Vad 15, Sun Guj
🔽 47m:39s Samaysar 387, 388, 389 225, 226 1960-12-23 Posh Sud 6, Fri Guj
🔽 1h:22s Samaysar 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 1960-12-29 Posh Sud 12, Thu Guj
🔽 1h:2s Samaysar 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 1960-12-30 Posh Sud 13, Fri Guj
🔽 1h:58s Samaysar 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 235, 236, 237 1960-12-31 Posh Sud 14, Sat Guj
🔽 57m:50s Samaysar 405 , 406, 407, 408, 409, 410 238 1961-01-01 Posh Sud 15, Sun Guj
🔽 57m:50s Samaysar 412 240, 241 1961-01-03 Posh Vad 2, Tue Guj
🔽 58m:26s Samaysar 413 242 1961-01-04 Posh Vad 3, Wed Guj
🔽 1h:14s Samaysar 414 242, 243 1961-01-05 Posh Vad 3, Thu Guj
🔽 57m:52s Samaysar 414 244, 245 1961-01-06 Posh Vad 4, Fri Guj
🔽 59m:59s Samaysar 415 245 1961-01-07 Posh Vad 5, Sat Hin
🔽 59m:8s Samaysar 415 246 1961-01-08 Posh Vad 6, Sun Guj
🔽 53m:52s Samaysar 415 246 1961-01-09 Posh Vad 7, Mon Guj
🔽 58m:44s Samaysar 415 246 1961-03-08 Faagan Vad 6, Wed Guj
🔽 57m:38s Samaysar 247 1961-03-09 Faagan Vad 7, Thu Guj
🔽 1h:25s Samaysar 266, 267 1961-04-14 Chaitra Vad 14, Fri Guj
🔽 58m:30s Samaysar 267, 268, 269 1961-04-15 Chaitra Vad 15, Sat Guj
🔽 57m:28s Samaysar 269, 270, 271 1961-04-16 Vaishakh Sud 1, Sun Guj
🔽 59m:3s Samaysar 272, 273, 274 1961-04-17 Vaishakh Sud 2, Mon Guj
🔽 59m:35s Samaysar 276, 277 1961-04-19 Vaishakh Sud 4, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:7s Samaysar 193 1962-04-29 Chaitra Vad 10, Sun Guj
🔽 1h:29s Samaysar 308, 309, 310, 311 193, 194 1962-04-30 Chaitra Vad 11, Mon Guj
🔽 59m:50s Samaysar 308, 309, 310, 311 1962-05-01 Chaitra Vad 12, Tue Guj
🔽 1h:34s Samaysar 308, 309, 310, 311 1962-05-02 Chaitra Vad 13, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:2m:9s Samaysar 308, 309, 310, 311 1962-05-03 Chaitra Vad 14, Thu Guj
🔽 58m:21s Samaysar 308, 309, 310, 311 1962-05-05 Vaishakh Sud 2, Sat Guj
🔽 1h:2m:2s Samaysar 308, 309, 310, 311 1962-05-06 Vaishakh Sud 3, Sun Guj
🔽 1h:1m:17s Samaysar 308, 309, 310, 311 1962-05-07 Vaishakh Sud 4, Mon Guj
🔽 1h:4s Samaysar 1 1962-10-22 Aaso Vad 10, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 1h:31s Samaysar 1 1962-10-23 Aaso Vad 10, Tue Guj
🔽 57m:3s Samaysar 1 1962-10-29 Kartak Sud 1, Mon Guj Suprabhat, start of Vikram Samvat 2019
🔽 1h:1m:22s Samaysar 4, 5 1962-11-06 Kartak Sud 9, Tue Hin
🔽 57m Samaysar 5 1962-11-07 Kartak Sud 10, Wed Guj
🔽 1h:8s Samaysar 17-18 19 1962-12-29 Posh Sud 3, Sat Guj
🔽 55m:9s Samaysar 17-18 1962-12-30 Posh Sud 4, Sun Guj
🔽 59m:36s Samaysar 1, 2 1953-02-17 Faagan Sud 4, Tue Hin Slightly Unclear W-1
🔽 1h:17s Samaysar 1 3 1953-02-21 Faagan Sud 8, Sat Hin Unclear
🔽 59m:41s Samaysar 1 1953-02-22 Faagan Sud 9, Sun Hin Unclear
🔽 59m:54s Samaysar 2 1953-02-25 Faagan Sud 12, Wed Hin
🔽 1h:36s Samaysar 5, 6 1953-03-03 Faagan Vad 3, Tue Hin Unclear
🔽 1h:28s Samaysar 6 1953-03-04 Faagan Vad 4, Wed Hin Unclear
🔽 29m:34s Samaysar 6 1953-03-05 Faagan Vad 5, Thu Guj
🔽 54m:7s Samaysar 9, 10 1953-03-13 Faagan Vad 13, Fri Hin
🔽 29m:8s Samaysar 13 7 1953-04-05 Chaitra Vad 6, Sun Guj Very Unclear
🔽 59m:48s Samaysar 13 1953-04-06 Chaitra Vad 7, Mon Hin Slightly Unclear
🔽 1h:27s Samaysar 13 1953-04-07 Chaitra Vad 8, Tue Hin
🔽 1h:1m:20s Samaysar 13 1953-04-08 Chaitra Vad 9, Wed Hin Unclear
🔽 1h:1m:13s Samaysar 13 8 1953-04-09 Chaitra Vad 10, Thu Hin Unclear
🔽 1h:6m:57s Samaysar 13 1953-04-10 Chaitra Vad 11, Fri Hin Slightly Unclear
🔽 53m:42s Samaysar 13 1953-04-11 Chaitra Vad 13, Sat Hin Very Unclear
🔽 56m:43s Samaysar 13 9-10 1953-04-12 Chaitra Vad 14, Sun Hin Slightly Unclear
🔽 57m:13s Samaysar 14 1953-04-13 Chaitra Vad 15, Mon Hin Slightly Unclear
🔽 50m:48s Samaysar 14 1953-04-14 Vaishakh Sud 1, Tue Hin Very Unclear Pratham Maas
🔽 57m:29s Samaysar 14 1953-04-15 Vaishakh Sud 2, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:2m:6s Samaysar 15 1953-04-20 Vaishakh Sud 7, Mon Hin Unclear
🔽 1h:19s Samaysar 15 1953-04-21 Vaishakh Sud 8, Tue Hin Unclear
🔽 34m:17s Samaysar 31 Hin
🔽 1h:7s Samaysar 31 1953-05-07 Vaishakh Vad 9, Thu Hin Unclear
🔽 59m:52s Samaysar 31 Hin
🔽 1h:2m:24s Samaysar 38 1953-05-24 Vaishakh Sud 11, Sun Hin Unclear Dwitiya Maas
🔽 57m:59s Samaysar 38 1953-05-25 Vaishakh Sud 12, Mon Hin Unclear
🔽 57m:52s Samaysar 49 1953-06-06 Vaishakh Vad 10, Sat Guj
🔽 56m:27s Samaysar 49 Avyakt na bol 1, 2 1953-06-08 Vaishakh Vad 12, Mon Guj Unclear
🔽 57m:39s Samaysar 49 35 Avyakt na bol 1, 2, 3, 4, 5, 6 1953-06-09 Vaishakh Vad 13, Tue Guj
🔽 1h:48s Samaysar 49 Avyakt na bol 1, 2, 3, 4, 5, 6 1958-07-03 Ashadhh Vad 2, Thu Guj
🔽 1h:1m:50s Samaysar 73 1950-03-15 Faagan Vad 12, Wed Guj Unclear
🔽 59m:22s Samaysar 73, 74 1950-03-16 Faagan Vad 13, Thu Guj Unclear
🔽 59m Samaysar 74 1950-03-17 Faagan Vad 14, Fri Guj
🔽 1h:11s Samaysar 74 1950-03-18 Faagan Vad 15, Sat Guj Unclear
🔽 1h:1m:14s Samaysar 74 1950-03-19 Chaitra Sud 1, Sun Guj Unclear
🔽 1h:1m:30s Samaysar 75 1950-03-22 Chaitra Sud 4, Wed Guj Unclear
🔽 1h:34s Samaysar 75 1950-03-23 Chaitra Sud 5, Thu Guj Unclear
🔽 1h:2m:6s Samaysar 75 1950-03-24 Chaitra Sud 6, Fri Guj Unclear
🔽 1h:52s Samaysar 75 1950-03-25 Chaitra Sud 7, Sat Guj Unclear
🔽 1h:12s Samaysar 75 49 1950-03-26 Chaitra Sud 8, Sun Guj Unclear
🔽 1h:1m:19s Samaysar 49 1950-03-27 Chaitra Sud 8, Mon Guj
🔽 58m:16s Samaysar 270 1951-08-11 Shravan Sud 9, Sat Guj Unclear
🔽 55m:45s Samaysar 280 177 1954-06-07 Shravan Sud 15, Mon Guj Muni Raksha Din
🔽 58m:56s Samaysar Shakti 1, 2, 3, 4, 5 ,6 1952-05-01 Posh Sud 9, Thu Guj
🔽 1h:1m:4s Samaysar 2 1953-02-20 Faagan Sud 7, Fri Hin W-2
🔽 57m:59s Samaysar 2 1953-02-28 Faagan Sud 15, Sat Hin
🔽 58m:36s Samaysar 1 1953-02-23 Faagan Sud 10, Mon Hin
🔽 59m:34s Samaysar 2 1953-02-24 Faagan Sud 11, Tue Hin
🔽 1h:38s Samaysar 2 1953-02-26 Faagan Sud 13, Thu Hin
🔽 50m:29s Samaysar 3, 4 Hin Unclear
🔽 41m:41s Samaysar 4 1953-03-01 Faagan Vad 1, Sun Hin Unclear
🔽 50m:53s Samaysar 4, 5 1953-03-02 Faagan Vad 2, Mon Hin Unclear
🔽 1h:13s Samaysar 6 1953-03-07 Faagan Vad 7, Sat Hin
🔽 1h:14s Samaysar 7 1953-03-08 Faagan Vad 8, Sun Hin
🔽 57m:23s Samaysar 7 1953-03-09 Faagan Vad 9, Mon Hin
🔽 1h:25s Samaysar 7, 8 1953-03-10 Faagan Vad 10, Tue Hin
🔽 1h:14s Samaysar 8 1953-03-11 Faagan Vad 11, Wed Hin
🔽 59m:2s Samaysar 8 1953-03-12 Faagan Vad 12, Thu Hin
🔽 59m:21s Samaysar 9, 10 1953-03-13 Faagan Vad 13, Fri Hin
🔽 57m:47s Samaysar 9, 10, 11 1953-03-14 Faagan Vad 14, Sat Hin Slightly Unclear
🔽 1h:57s Samaysar 11 Hin
🔽 1h:1m:7s Samaysar 13 1953-04-05 Chaitra Vad 6, Sun Hin
🔽 1h:25s Samaysar 31 Hin
🔽 1h:1m:31s Samaysar 76 1950-03-28 Chaitra Sud 9, Tue Guj
🔽 43m Samaysar 76 1950-03-29 Chaitra Sud 10, Wed Guj
🔽 1h:51s Samaysar 77 1950-03-30 Chaitra Sud 11, Thu Guj
🔽 1h:2m:37s Samaysar 77, 78 1950-04-01 Chaitra Sud 14, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:40s Samaysar 78 1950-04-02 Chaitra Sud 15, Sun Guj
🔽 1h:2m:33s Samaysar 79 1950-04-03 Chaitra Vad 1, Mon Guj
🔽 58m:20s Samaysar 79 50 1950-04-04 Chaitra Vad 2, Tue Guj
🔽 1h:1m:21s Samaysar 86 1950-04-16 Chaitra Vad 14, Sun Guj
🔽 1h:48s Samaysar 86 1950-04-17 Chaitra Vad 30, Mon Guj
🔽 1h:59s Samaysar 86 1950-04-18 Vaishakh Sud 1, Tue Guj
🔽 1h:59s Samaysar 86 51 1950-04-20 Vaishakh Sud 3, Thu Guj
🔽 58m:56s Samaysar 94 Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:15s Samaysar 100 1951-03-02 Magshar Vad 9, Fri Guj
🔽 1h:1m:52s Samaysar 144 92 Guj
🔽 58m:36s Samaysar 263, 264 1951-07-03 Ashadhh Vad 12, Tue Guj
🔽 1h:47s Samaysar 270 1951-08-11 Shravan Sud 9, Sat Guj
🔽 1h:10s Samaysar 72 1969-10-21 Aaso Sud 11, Tue Hin PS
🔽 58m:3s Samaysar 72 1969-10-22 Aaso Sud 12, Wed Hin
🔽 1h:1m:22s Samaysar 72 47 1969-10-23 Aaso Sud 13, Thu Hin
🔽 1h:35s Samaysar 73 1969-10-24 Aaso Sud 14, Fri Hin
🔽 1h:23s Samaysar 73, 74 1969-10-25 Aaso Sud 15, Sat Hin
🔽 1h:10s Samaysar 74 1969-10-26 Aaso Vad 1, Sun Hin
🔽 1h:2s Samaysar 74 1969-10-27 Aaso Vad 2, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 1h:30s Samaysar 74, 75 48 1969-10-28 Aaso Vad 3, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:13s Samaysar 75 1969-10-29 Aaso Vad 4, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:44s Samaysar 75, 76 49 1969-10-30 Aaso Vad 5, Thu Guj
🔽 58m:42s Samaysar 76 1969-10-31 Aaso Vad 6, Fri Guj
🔽 1h:1m:1s Samaysar 76 1969-11-01 Aaso Vad 7, Sat Guj
🔽 57m:53s Samaysar 77 1969-11-02 Aaso Vad 8, Sun Guj
🔽 59m:59s Samaysar 77, 78 1969-11-03 Aaso Vad 9, Mon Guj
🔽 57m:44s Samaysar 78 1969-11-04 Aaso Vad 10, Tue Guj
🔽 57m:31s Samaysar 79 1969-11-05 Aaso Vad 11, Wed Guj
🔽 1h:31s Samaysar 79 50 1969-11-06 Aaso Vad 12, Thu Guj
🔽 55m:27s Samaysar 6 1980 Guj Nairobi, Kenya, Africa
🔽 59m:54s Samaysar 11 1980 Guj Nairobi, Kenya, Africa
🔽 1h:46s Samaysar 11 1980 Guj Nairobi, Kenya, Africa
🔽 59m:48s Samaysar 11 1980 Guj Nairobi, Kenya, Africa
🔽 1h:51s Samaysar 11, 14 1980 Guj Nairobi, Kenya, Africa
🔽 1h:1m:14s Samaysar 14 1980 Guj Nairobi, Kenya, Africa
🔽 1h:9s Samaysar 14 1980 Guj Nairobi, Kenya, Africa
🔽 58m:38s Samaysar 14, 15 1980 Guj Slightly Unclear Nairobi, Kenya, Africa
🔽 1h:4s Samaysar 15 1980 Guj Nairobi, Kenya, Africa
🔽 58m:52s Samaysar 15 1980 Guj Nairobi, Kenya, Africa
🔽 59m:37s Samaysar 17-18 1980 Hin Nairobi, Kenya, Africa
🔽 1h:24s Samaysar 17-18 1980 Hin Nairobi, Kenya, Africa
🔽 58m:3s Samaysar 17-18, 31 1980 Guj Nairobi, Kenya, Africa
🔽 59m:36s Samaysar 31 1980 Guj Nairobi, Kenya, Africa
🔽 1h:3s Samaysar 38 1980 Guj Slightly Unclear Nairobi, Kenya, Africa
🔽 59m:29s Samaysar 38 1980 Guj Slightly Unclear Nairobi, Kenya, Africa
🔽 1h:24s Samaysar 5 Guj Slightly Unclear AC
🔽 1h:2m:7s Samaysar 69, 70 46 Guj Unclear
🔽 57m:15s Samaysar 69, 70 Guj Unclear
🔽 54m:24s Samaysar 71 Guj Slightly Unclear
🔽 26m:42s Samaysar 153 Guj Slightly Unclear
🔽 47m:30s Samaysar 206 Guj Slightly Unclear
🔽 30m:28s Samaysar 283, 284, 285 Guj
🔽 1h:39s Samaysar Shakti 6, 7 Guj Unclear
🔽 27m Samaysar 1 1969-04-03 Chaitra Vad 1, Thu Guj Unclear
🔽 1h:3s Samaysar 1 Guj Slightly Unclear
🔽 59m:47s Samaysar 11 Guj Unclear
🔽 1h:1m:48s Samaysar 13 1970-04-12 Chaitra Sud 7, Sun Guj
🔽 1h:1m:54s Samaysar 13 1970-04-13 Chaitra Sud 8, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:22s Samaysar 13 1970-04-14 Chaitra Sud 9, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:3s Samaysar 15 1968-03-06 Faagan Sud 7, Wed Guj
🔽 1h:2m:11s Samaysar 15 1968-03-07 Faagan Sud 8, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:13s Samaysar 15 1968-03-08 Faagan Sud 9, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 58m:14s Samaysar 15 1970-11-22 Kartak Vad 9, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 1h:41s Samaysar 15 1971-06-05 Jeth Sud 12, Sat Guj Unclear
🔽 59m:7s Samaysar 15 1971-06-05 Jeth Sud 12, Sat Guj Unclear
🔽 1h:1m:22s Samaysar 15 Guj Slightly Unclear
🔽 1h:2m:28s Samaysar 15 Guj Slightly Unclear
🔽 1h:39s Samaysar 15 Guj Slightly Unclear
🔽 34m:15s Samaysar 15 Guj Unclear
🔽 1h:1m:4s Samaysar 15 Guj Unclear
🔽 1h:1m:37s Samaysar 17-18 1974-04-19 Chaitra Vad 12, Fri Guj
🔽 1h:32s Samaysar 17-18 1974-04-20 Chaitra Vad 13, Sat Guj
🔽 59m:28s Samaysar 17-18 1974-04-20 Chaitra Vad 13, Sat Guj
🔽 59m:16s Samaysar 17-18 1974-04-21 Chaitra Vad 14, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 1h:26s Samaysar 17-18 1974-04-21 Chaitra Vad 14, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 57m:24s Samaysar 17-18 1974-04-21 Chaitra Vad 14, Sun Guj
🔽 38m:7s Samaysar 17-18 Guj Unclear
🔽 51m:54s Samaysar 17-18 Guj Unclear
🔽 1h:11s Samaysar 4, 19 1979-04-18 Chaitra Vad 6, Wed Guj Unclear Shrimadji's Samadhi Din
🔽 1h:1m:21s Samaysar 19 1979-04-19 Chaitra Vad 7, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 44m:30s Samaysar 31 1979-04-20 Chaitra Vad 8, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:53s Samaysar 31 1979-04-21 Chaitra Vad 9, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:53s Samaysar 31 1979-04-22 Chaitra Vad 10, Sun Guj Unclear
🔽 58m:19s Samaysar 31 1979-04-23 Chaitra Vad 11, Mon Guj
🔽 1h:1m:38s Samaysar 36 1979-04-24 Chaitra Vad 12, Tue Guj
🔽 1h:1m:48s Samaysar 36 1979-04-25 Chaitra Vad 13, Wed Guj Unclear
🔽 1h:1m:21s Samaysar 36 1979-04-26 Chaitra Vad 14, Thu Guj
🔽 1h:1m:4s Samaysar 38 110 1969-03-28 Chaitra Sud 10, Fri Guj
🔽 1h:22s Samaysar 38 1969-03-29 Chaitra Sud 11, Sat Guj
🔽 1h:29s Samaysar 38 110 1969-03-30 Chaitra Sud 12, Sun Guj
🔽 1h:22s Samaysar 38 1969-03-31 Chaitra Sud 13, Mon Guj
🔽 1h:31s Samaysar 38 1972-03-06 Faagan Vad 6, Mon Guj Unclear
🔽 1h:57s Samaysar 38 1972-03-07 Faagan Vad 7, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 58m:1s Samaysar 38 1972-04-08 Chaitra Vad 9, Sat Guj Unclear
🔽 58m:1s Samaysar 38 1972-04-09 Chaitra Vad 10, Sun Guj Unclear
🔽 58m:5s Samaysar 38 1972-04-10 Chaitra Vad 11, Mon Guj Unclear
🔽 50m:54s Samaysar 38 Guj Slightly Unclear
🔽 59m:49s Samaysar 45 1979-04-27 Vaishakh Sud 1, Fri Guj
🔽 1h:57s Samaysar 46, 47, 48 1959-10-03 Aaso Sud 1, Sat Hin Unclear
🔽 51m:45s Samaysar 49 Avyakta Bol 1 Guj Slightly Unclear
🔽 42m:23s Samaysar 49 Avyakta Bol 2 Guj
🔽 53m:7s Samaysar 49 Avyakta Bol 3, 4 Guj Slightly Unclear
🔽 1h:39s Samaysar 56 1979-04-28 Vaishakh Sud 2, Sat Guj
🔽 22m:5s Samaysar 46 1967-03-07 Magshar Vad 12, Tue Hin
🔽 59m:20s Samaysar 69-70 1967-03-08 Magshar Vad 13, Wed Hin Unclear
🔽 53m:23s Samaysar 69-70 1967-03-08 Magshar Vad 13, Wed Hin Unclear
🔽 55m:40s Samaysar 71 1967-03-12 Faagan Sud 1, Sun Hin Slightly Unclear
🔽 57m:59s Samaysar 46 1969-02-09 Mahaa Vad 7, Sun Guj Unclear
🔽 57m:8s Samaysar 69-70 46 1969-02-10 Mahaa Vad 8, Mon Guj Very Unclear
🔽 57m:47s Samaysar 69-70 1969-02-11 Mahaa Vad 9, Tue Guj Unclear
🔽 53m:39s Samaysar 69-70, 71 1969-02-13 Mahaa Vad 11, Thu Guj Unclear
🔽 56m:59s Samaysar 69-70 Guj Slightly Unclear
🔽 55m:18s Samaysar 69-70 Guj Slightly Unclear
🔽 56m:1s Samaysar 69-70 Guj Slightly Unclear
🔽 1h:19s Samaysar 71 1970-05-12 Vaishakh Sud 7, Tue Guj Unclear
🔽 56m:7s Samaysar 71 Guj Slightly Unclear
🔽 22m:54s Samaysar 71 Guj
🔽 56m:25s Samaysar 71 Guj Unclear
🔽 51m:2s Samaysar 71, 72 1969-02-18 Mahaa Vad 15, Tue Guj
🔽 1h:1m:3s Samaysar 72 1969-02-18 Mahaa Vad 15, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 53m:27s Samaysar 72 1969-02-19 Chaitra Sud 2, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 56m:16s Samaysar 72 1969-02-20 Chaitra Sud 2, Thu Guj Unclear
🔽 46m:50s Samaysar 72 Guj Slightly Unclear
🔽 53m:29s Samaysar 72 Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:59s Samaysar 73 47 1961-01-19 Mahaa Sud 2, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 58m:46s Samaysar 73 1967-03-14 Faagan Sud 3, Tue Hin Slightly Unclear
🔽 56m:34s Samaysar 73 1967-03-15 Faagan Sud 4, Wed Hin Slightly Unclear
🔽 54m:1s Samaysar 73 1967-03-15 Faagan Sud 4, Wed Hin Unclear
🔽 57m:11s Samaysar 73 1967-03-16 Faagan Sud 5, Thu Hin
🔽 28m:33s Samaysar 73 1969-02-21 Chaitra Sud 3, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 59m:42s Samaysar 73 1972-03-11 Faagan Vad 11, Sat Guj
🔽 1h:20s Samaysar 73 Guj
🔽 1h:2m:28s Samaysar 73 Guj
🔽 39m:22s Samaysar 73 Guj Slightly Unclear
🔽 43m:41s Samaysar 73 Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:55s Samaysar 75 1972-03-13 Faagan Vad 13, Mon Guj
🔽 1h:27s Samaysar 84, 85 Hin Slightly Unclear
🔽 1h:2m:24s Samaysar 85 Hin Unclear
🔽 1h:22s Samaysar 85 Hin Slightly Unclear
🔽 59m:59s Samaysar 86 51, 52 Hin Unclear
🔽 1h:1m:11s Samaysar 52, 53 Hin Slightly Unclear
🔽 1h:21s Samaysar 104, 105 1959-08-12 Shravan Sud 8, Wed Guj
🔽 55m:7s Samaysar 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 1956-07-10 Aaso Sud 4, Tue Guj
🔽 1h:25s Samaysar 121, 122, 123, 124, 125 1963-09-02 Bhadarvo Sud 14, Mon Hin Uttam Brahmcharya Dharm
🔽 58m:27s Samaysar 121, 122, 123, 124, 125, 126 56 Hin
🔽 1h:8s Samaysar 144 1960-03-13 Faagan Sud 15, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 58m:22s Samaysar 144 1960-03-13 Faagan Sud 15, Sun Guj
🔽 1h:1m:18s Samaysar 144 1960-03-14 Faagan Vad 1, Mon Guj
🔽 59m:13s Samaysar 144 93 1960-03-14 Faagan Vad 1, Mon Guj
🔽 1h:1m:23s Samaysar 186 127 1960-04-10 Chaitra Sud 14, Sun Guj
🔽 1h:11s Samaysar 138 Hin Unclear
🔽 57m:44s Samaysar 272 Guj Unclear
🔽 58m:33s Samaysar 272 Guj Slightly Unclear
🔽 59m:55s Samaysar 272 Guj Unclear
🔽 58m:31s Samaysar 273 Guj Unclear
🔽 57m:33s Samaysar 273 Guj Slightly Unclear
🔽 36m:3s Samaysar 274 Guj Unclear
🔽 59m:6s Samaysar 274, 275 Guj Slightly Unclear
🔽 55m:34s Samaysar 275 Guj Slightly Unclear
🔽 56m:41s Samaysar 276-277 Guj Slightly Unclear
🔽 43m:8s Samaysar 280 Guj Unclear Muni Raksha Din
🔽 57m:14s Samaysar 308-311 1966-08-21 Shravan Sud 13, Sun Hin
🔽 58m:59s Samaysar 316 196 1966-08-25 Shravan Vad 2, Thu Hin
🔽 58m:33s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1968-03-09 Faagan Sud 10, Sat Guj
🔽 1h:2m:13s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1968-03-09 Faagan Sud 10, Sat Guj
🔽 1h:30s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1968-03-13 Faagan Vad 5, Wed Guj
🔽 1h:1m:9s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1968-03-13 Faagan Vad 5, Wed Guj
🔽 1h:2m:2s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1968-03-14 Faagan Vad 6, Thu Guj
🔽 1h:1m:50s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1968-03-15 Faagan Vad 7, Fri Guj
🔽 59m:29s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1968-03-15 Faagan Vad 7, Fri Guj
🔽 1h Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1968-04-03 Chaitra Sud 5, Wed Guj
🔽 1h:30s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1968-10-07 Aaso Vad 1, Mon Guj
🔽 1h:7s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1968-10-08 Aaso Vad 2, Tue Guj
🔽 1h:9m:29s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1968-10-09 Aaso Vad 3, Wed Guj Very Unclear
🔽 1h:1m:40s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1968-10-10 Aaso Vad 4, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:21s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1968-10-11 Aaso Vad 5, Fri Guj
🔽 59m:54s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1968-10-12 Aaso Vad 6, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 59m:45s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1970-03-31 Faagan Vad 8, Tue Guj
🔽 1h:1m:51s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1970-04-02 Faagan Vad 11, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 59m:59s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1970-04-03 Faagan Vad 12, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:57s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1970-04-03 Faagan Vad 12, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 58m:58s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1970-04-04 Faagan Vad 13, Sat Guj
🔽 1h:24s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1970-04-06 Chaitra Sud 1, Mon Guj
🔽 1h:5s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1970-04-07 Chaitra Sud 2, Tue Guj
🔽 1h:45s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1970-04-08 Chaitra Sud 3, Wed Guj
🔽 59m:57s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1970-04-09 Chaitra Sud 4, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:19s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1970-04-09 Chaitra Sud 4, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1970-04-11 Chaitra Sud 6, Sat Guj
🔽 57m:50s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1977-05-06 Vaishakh Vad 4, Fri Guj Rajkot, Gujarat, India
🔽 58m:22s Samaysar 320 Jaysen Aacharya ni Tika 1977-05-08 Vaishakh Vad 6, Sun Guj Rajkot, Gujarat, India
🔽 54m:20s Samaysar 412 1952-04-04 Ashadhh Sud 12, Fri Guj Very Unclear
🔽 58m:58s Samaysar 412 Guj
🔽 59m:13s Samaysar Parishisht Shakti 1 1971-07-29 Shravan Sud 6, Thu Guj
🔽 59m:52s Samaysar Shakti 2, 3, 4 1971-07-30 Shravan Sud 7, Fri Guj
🔽 58m:55s Samaysar Shakti 4, 5, 6 1971-05-01 Vaishakh Sud 7, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:8m:12s Samaysar Shakti 6, 7 1971-05-02 Vaishakh Sud 8, Sun Guj Unclear
🔽 59m:40s Samaysar Shakti 7, 8, 9 1972-03-01 Faagan Vad 1, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 57m:54s Samaysar Shakti 9, 10, 11 1972-03-02 Faagan Vad 2, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:10s Samaysar Shakti 11, 12 ,13 1971-05-03 Vaishakh Sud 9, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 1h:2m:21s Samaysar Shakti 14 1971-05-04 Vaishakh Sud 10, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:2m:16s Samaysar Shakti 39, 40 1971-05-08 Vaishakh Sud 13, Sat Guj
🔽 1h:1m:13s Samaysar Shakti 41 1971-05-09 Vaishakh Sud 14, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 1h:5s Samaysar Shakti 42 1971-05-09 Vaishakh Sud 14, Sun Guj
🔽 1h:4s Samaysar Shakti 43, 44 1971-05-10 Vaishakh Sud 15, Mon Guj
🔽 1h:2m:9s Samaysar Shakti 44, 45 1971-05-12 Vaishakh Vad 2, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1s Samaysar 264 Shakti 46, 47 1971-05-12 Vaishakh Vad 2, Wed Guj Slightly Unclear