Great Souls>Gurudev Shree Kanji Swami>Audio Lectures>Samaysar Kalash Tika (mixed dates)

Pravachans by Gurudev Shree Kanji Swami on Samasaar Kalash Tika from various dates (1963, 1964, 1965, 1966, 1968,1969, 1972, 1979) and various Kalashes (not continious).

Prav. No., time Shastra Gatha No. Kalash No. Other No. Date Gujarati Tithi Lang. Audio Qual. Notes
59m:16s Samaysar Kalash Tika 1 1964-02-13 Mahaa Vad 15, Thu Guj Vihaar Darmyaan na Pravachano
59m:51s Samaysar Kalash Tika 1 1964-02-14 Faagan Sud 1, Fri Guj
59m:41s Samaysar Kalash Tika 1, 2 1964-02-15 Faagan Sud 2, Sat Guj Slightly Unclear
52m:34s Samaysar Kalash Tika 2 1964-02-16 Faagan Sud 3, Sun Guj
57m:46s Samaysar Kalash Tika 2, 3 1964-02-17 Faagan Sud 4, Mon Guj
59m:26s Samaysar Kalash Tika 3, 4 1964-02-18 Faagan Sud 5, Tue Guj
1h:7s Samaysar Kalash Tika 4 1964-02-18 Faagan Sud 5, Tue Guj
59m:50s Samaysar Kalash Tika 4 1964-02-19 Faagan Sud 6, Wed Guj
59m:58s Samaysar Kalash Tika 4, 5, 6 1964-02-21 Faagan Sud 8, Fri Guj
1h:30s Samaysar Kalash Tika 6 1964-02-22 Faagan Sud 10, Sat Guj
47m:15s Samaysar Kalash Tika 8 1964-02-24 Faagan Sud 12, Mon Guj Slightly Unclear
1h:33s Samaysar Kalash Tika 8 1964-02-24 Faagan Sud 12, Mon Guj
19m:10s Samaysar Kalash Tika 1 Guj Very Unclear
59m:36s Samaysar Kalash Tika 2, 3 Guj Unclear
1h:15s Samaysar Kalash Tika 3 Guj Unclear
1h:37s Samaysar Kalash Tika 4 1962-04-18 Chaitra Sud 14, Wed Guj Slightly Unclear
1h:5m:4s Samaysar Kalash Tika 4, 5 Guj Slightly Unclear
58m:58s Samaysar Kalash Tika 5 Guj Unclear
46m:31s Samaysar Kalash Tika 5 1979-03-19 Faagan Vad 5, Mon Guj
46m:44s Samaysar Kalash Tika 6 1979-03-20 Faagan Vad 6, Tue Guj
45m:3s Samaysar Kalash Tika 6 1979-03-21 Faagan Vad 7, Wed Guj
45m:41s Samaysar Kalash Tika 6 1979-03-22 Faagan Vad 8, Thu Guj
49m:41s Samaysar Kalash Tika 6 Guj Very Unclear
1h:12s Samaysar Kalash Tika 6 Guj Unclear
59m:39s Samaysar Kalash Tika 6, 7 Guj Slightly Unclear
58m:55s Samaysar Kalash Tika 7 Guj Slightly Unclear
1h:37s Samaysar Kalash Tika 8 Guj Unclear
1h:6s Samaysar Kalash Tika 10, 11 Guj Unclear
43m:2s Samaysar Kalash Tika 11, 12 Guj Unclear
59m:29s Samaysar Kalash Tika 18 Guj Slightly Unclear
30m:45s Samaysar Kalash Tika 18 Guj Unclear
47m:4s Samaysar Kalash Tika 19, 20 Guj Unclear
1h:18s Samaysar Kalash Tika 19, 20 Guj
59m:16s Samaysar Kalash Tika 47 Guj
1h:23s Samaysar Kalash Tika 47 Guj Slightly Unclear
1h:59s Samaysar Kalash Tika 48 Guj Slightly Unclear
1h:32s Samaysar Kalash Tika 49 Guj Unclear
1h:34s Samaysar Kalash Tika 50 Guj Very Unclear
58m:16s Samaysar Kalash Tika 50, 51 1965-04-22 Chaitra Vad 6, Thu Guj Slightly Unclear
1h:26s Samaysar Kalash Tika 51, 52, 53 Guj Unclear
59m:51s Samaysar Kalash Tika 53 1965-04-25 Chaitra Vad 9, Sun Guj Unclear
59m:52s Samaysar Kalash Tika 54 1965-04-26 Chaitra Vad 10, Mon Guj Slightly Unclear
55m:18s Samaysar Kalash Tika 54 1965-04-27 Chaitra Vad 11, Tue Guj
59m:23s Samaysar Kalash Tika 55, 56, 57 Guj Unclear
57m:14s Samaysar Kalash Tika 57, 58 Hin Unclear
59m:50s Samaysar Kalash Tika 57 Guj Slightly Unclear
59m:52s Samaysar Kalash Tika 58 Guj Unclear
41m:19s Samaysar Kalash Tika 58, 59 1965-05-01 Chaitra Vad 15, Sat Guj Slightly Unclear
59m:23s Samaysar Kalash Tika 59, 60, 61, 62 Guj
56m:24s Samaysar Kalash Tika 67, 68 Guj Very Unclear
24m:40s Samaysar Kalash Tika 68 Guj Very Unclear
1h:1m:40s Samaysar Kalash Tika 138 1966-04-25 Vaishakh Sud 5, Mon Guj
59m:36s Samaysar Kalash Tika 138 1966-04-26 Vaishakh Sud 6, Tue Guj
1h:1m:17s Samaysar Kalash Tika 139 1966-04-27 Vaishakh Sud 7, Wed Guj Unclear
1h:1m:33s Samaysar Kalash Tika 139, 140 1966-04-28 Vaishakh Sud 8, Thu Guj Unclear
1h:2m:14s Samaysar Kalash Tika 110 1964-04-21 Chaitra Sud 10, Tue Guj Slightly Unclear
1h:44s Samaysar Kalash Tika 110 1964-04-22 Chaitra Sud 11, Wed Guj Slightly Unclear
1h:1m:45s Samaysar Kalash Tika 110 1964-04-22 Chaitra Sud 11, Wed Guj Slightly Unclear
1h:47s Samaysar Kalash Tika 110 1964-04-23 Chaitra Sud 12, Thu Guj Slightly Unclear
1h:45s Samaysar Kalash Tika 111 1964-04-23 Chaitra Sud 12, Thu Guj
58m:56s Samaysar Kalash Tika 111 1964-04-24 Chaitra Sud 13, Fri Guj
52m:41s Samaysar Kalash Tika 1 Guj Slightly Unclear
59m:12s Samaysar Kalash Tika 1, 2 Guj Unclear
59m:26s Samaysar Kalash Tika 2, 3 Guj Slightly Unclear
1h:1m:30s Samaysar Kalash Tika 3 1968-03-03 Faagan Sud 4, Sun Guj
56m:31s Samaysar Kalash Tika 4 1963-01-02 Posh Sud 7, Wed Guj
1h:1m:2s Samaysar Kalash Tika 4 1963-02-20 Magshar Vad 11, Wed Guj
1h:3m:21s Samaysar Kalash Tika 4 Guj Unclear
1h:38s Samaysar Kalash Tika 4 Guj Slightly Unclear
00m:56s Samaysar Kalash Tika 5, 6 Guj
1h:13s Samaysar Kalash Tika 6, 7 Guj
58m:23s Samaysar Kalash Tika 6, 7 Guj
59m:44s Samaysar Kalash Tika 7 Guj Slightly Unclear
58m:29s Samaysar Kalash Tika 6 1965-04-23 Chaitra Vad 7, Fri Guj
58m:54s Samaysar Kalash Tika 6, 7 1965-04-24 Chaitra Vad 8, Sat Guj Slightly Unclear
1h:49s Samaysar Kalash Tika 7 1965-04-25 Chaitra Vad 9, Sun Guj Slightly Unclear
50m:41s Samaysar Kalash Tika 8 1965-04-26 Chaitra Vad 10, Mon Guj
1h:2m:21s Samaysar Kalash Tika 8, 9 1965-04-27 Chaitra Vad 11, Tue Guj
1h:9s Samaysar Kalash Tika 9 1965-04-28 Chaitra Vad 12, Wed Guj
57m:4s Samaysar Kalash Tika 10 1965-04-30 Chaitra Vad 14, Fri Guj
1h:1m:29s Samaysar Kalash Tika 11 1965-05-01 Chaitra Vad 15, Sat Guj
56m:11s Samaysar Kalash Tika 13 Guj
48m:44s Samaysar Kalash Tika 19 Guj Unclear
48m:13s Samaysar Kalash Tika 19, 20 Guj Slightly Unclear
1h:25s Samaysar Kalash Tika 46, 47 Guj Slightly Unclear
59m:10s Samaysar Kalash Tika 49 1966-03-05 Faagan Sud 13, Sat Guj Slightly Unclear
1h:1m:36s Samaysar Kalash Tika 49 1966-03-06 Faagan Sud 14, Sun Guj Slightly Unclear
1h:17s Samaysar Kalash Tika 49 Guj Slightly Unclear Shrimadji's Samadhi Din
58m:11s Samaysar Kalash Tika 50 1966-05-06 Vaishakh Vad 2, Fri Guj Unclear
1h:2m:9s Samaysar Kalash Tika 50 Guj
1h:46s Samaysar Kalash Tika 51 Guj Slightly Unclear
1h Samaysar Kalash Tika 55, 56, 57 1965-04-28 Chaitra Vad 12, Wed Guj
1h:52s Samaysar Kalash Tika 60 1965-05-02 Vaishakh Sud 1, Sun Guj
59m:38s Samaysar Kalash Tika 60 Guj
58m:26s Samaysar Kalash Tika 62, 63, 64, 65, 67 Guj
58m:1s Samaysar Kalash Tika 95 Guj Unclear
1h:45s Samaysar Kalash Tika 110 1969-03-25 Chaitra Sud 7, Tue Guj Slightly Unclear
59m:43s Samaysar Kalash Tika 110 1969-03-26 Chaitra Sud 8, Wed Guj Unclear
1h:11s Samaysar Kalash Tika 110 1969-03-27 Chaitra Sud 9, Thu Guj Unclear
58m:50s Samaysar Kalash Tika 140 1966-04-29 Vaishakh Sud 9, Fri Guj Slightly Unclear
59m:40s Samaysar Kalash Tika 141 1966-04-30 Vaishakh Sud 10, Sat Guj
54m:11s Samaysar Kalash Tika 141 1966-05-01 Vaishakh Sud 11, Sun Guj Unclear
54m:22s Samaysar Kalash Tika 142 1966-05-02 Vaishakh Sud 12, Mon Guj Unclear
57m:26s Samaysar Kalash Tika 143, 144, 145, 146 1966-05-03 Vaishakh Sud 13, Tue Guj Slightly Unclear
54m:38s Samaysar Kalash Tika 143, 144 1966-05-04 Vaishakh Sud 14, Wed Guj Slightly Unclear
59m:25s Samaysar Kalash Tika 252 1969-03-28 Chaitra Sud 10, Fri Guj
1h:1m:39s Samaysar Kalash Tika 252 1969-03-29 Chaitra Sud 11, Sat Guj
1h:1m:7s Samaysar Kalash Tika 252 1969-03-30 Chaitra Sud 12, Sun Guj
1h:37s Samaysar Kalash Tika 252, 271 1969-03-31 Chaitra Sud 13, Mon Guj Mahavir Jayanti
1h:1m:12s Samaysar Kalash Tika 271 1972-03-07 Faagan Vad 7, Tue Guj
58m:22s Samaysar Kalash Tika 277, 278 Guj