Great Souls>Gurudev Shree Kanji Swami>Audio Lectures>Samaysar Kalash Tika (mixed dates)

Pravachans by Gurudev Shree Kanji Swami on Samasaar Kalash Tika from various dates (1963, 1964, 1965, 1966, 1968,1969, 1972, 1979) and various Kalashes (not continious).

Prav. No., time Shastra Gatha No. Kalash No. Other No. Date Gujarati Tithi Lang. Audio Qual. Notes
🔽 59m:16s Samaysar Kalash Tika 1 1964-02-13 Mahaa Vad 15, Thu Guj Vihaar Darmyaan na Pravachano
🔽 59m:51s Samaysar Kalash Tika 1 1964-02-14 Faagan Sud 1, Fri Guj
🔽 59m:41s Samaysar Kalash Tika 1, 2 1964-02-15 Faagan Sud 2, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 52m:34s Samaysar Kalash Tika 2 1964-02-16 Faagan Sud 3, Sun Guj
🔽 57m:46s Samaysar Kalash Tika 2, 3 1964-02-17 Faagan Sud 4, Mon Guj
🔽 59m:26s Samaysar Kalash Tika 3, 4 1964-02-18 Faagan Sud 5, Tue Guj
🔽 1h:7s Samaysar Kalash Tika 4 1964-02-18 Faagan Sud 5, Tue Guj
🔽 59m:50s Samaysar Kalash Tika 4 1964-02-19 Faagan Sud 6, Wed Guj
🔽 59m:58s Samaysar Kalash Tika 4, 5, 6 1964-02-21 Faagan Sud 8, Fri Guj
🔽 1h:30s Samaysar Kalash Tika 6 1964-02-22 Faagan Sud 10, Sat Guj
🔽 47m:15s Samaysar Kalash Tika 8 1964-02-24 Faagan Sud 12, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 1h:33s Samaysar Kalash Tika 8 1964-02-24 Faagan Sud 12, Mon Guj
🔽 19m:10s Samaysar Kalash Tika 1 Guj Very Unclear
🔽 59m:36s Samaysar Kalash Tika 2, 3 Guj Unclear
🔽 1h:15s Samaysar Kalash Tika 3 Guj Unclear
🔽 1h:37s Samaysar Kalash Tika 4 1962-04-18 Chaitra Sud 14, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:5m:4s Samaysar Kalash Tika 4, 5 Guj Slightly Unclear
🔽 58m:58s Samaysar Kalash Tika 5 Guj Unclear
🔽 46m:31s Samaysar Kalash Tika 5 1979-03-19 Faagan Vad 5, Mon Guj
🔽 46m:44s Samaysar Kalash Tika 6 1979-03-20 Faagan Vad 6, Tue Guj
🔽 45m:3s Samaysar Kalash Tika 6 1979-03-21 Faagan Vad 7, Wed Guj
🔽 45m:41s Samaysar Kalash Tika 6 1979-03-22 Faagan Vad 8, Thu Guj
🔽 49m:41s Samaysar Kalash Tika 6 Guj Very Unclear
🔽 1h:12s Samaysar Kalash Tika 6 Guj Unclear
🔽 59m:39s Samaysar Kalash Tika 6, 7 Guj Slightly Unclear
🔽 58m:55s Samaysar Kalash Tika 7 Guj Slightly Unclear
🔽 1h:37s Samaysar Kalash Tika 8 Guj Unclear
🔽 1h:6s Samaysar Kalash Tika 10, 11 Guj Unclear
🔽 43m:2s Samaysar Kalash Tika 11, 12 Guj Unclear
🔽 59m:29s Samaysar Kalash Tika 18 Guj Slightly Unclear
🔽 30m:45s Samaysar Kalash Tika 18 Guj Unclear
🔽 47m:4s Samaysar Kalash Tika 19, 20 Guj Unclear
🔽 1h:18s Samaysar Kalash Tika 19, 20 Guj
🔽 59m:16s Samaysar Kalash Tika 47 Guj
🔽 1h:23s Samaysar Kalash Tika 47 Guj Slightly Unclear
🔽 1h:59s Samaysar Kalash Tika 48 Guj Slightly Unclear
🔽 1h:32s Samaysar Kalash Tika 49 Guj Unclear
🔽 1h:34s Samaysar Kalash Tika 50 Guj Very Unclear
🔽 58m:16s Samaysar Kalash Tika 50, 51 1965-04-22 Chaitra Vad 6, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:26s Samaysar Kalash Tika 51, 52, 53 Guj Unclear
🔽 59m:51s Samaysar Kalash Tika 53 1965-04-25 Chaitra Vad 9, Sun Guj Unclear
🔽 59m:52s Samaysar Kalash Tika 54 1965-04-26 Chaitra Vad 10, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 55m:18s Samaysar Kalash Tika 54 1965-04-27 Chaitra Vad 11, Tue Guj
🔽 59m:23s Samaysar Kalash Tika 55, 56, 57 Guj Unclear
🔽 57m:14s Samaysar Kalash Tika 57, 58 Hin Unclear
🔽 59m:50s Samaysar Kalash Tika 57 Guj Slightly Unclear
🔽 59m:52s Samaysar Kalash Tika 58 Guj Unclear
🔽 41m:19s Samaysar Kalash Tika 58, 59 1965-05-01 Chaitra Vad 15, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 59m:23s Samaysar Kalash Tika 59, 60, 61, 62 Guj
🔽 56m:24s Samaysar Kalash Tika 67, 68 Guj Very Unclear
🔽 24m:40s Samaysar Kalash Tika 68 Guj Very Unclear
🔽 1h:1m:40s Samaysar Kalash Tika 138 1966-04-25 Vaishakh Sud 5, Mon Guj
🔽 59m:36s Samaysar Kalash Tika 138 1966-04-26 Vaishakh Sud 6, Tue Guj
🔽 1h:1m:17s Samaysar Kalash Tika 139 1966-04-27 Vaishakh Sud 7, Wed Guj Unclear
🔽 1h:1m:33s Samaysar Kalash Tika 139, 140 1966-04-28 Vaishakh Sud 8, Thu Guj Unclear
🔽 1h:2m:14s Samaysar Kalash Tika 110 1964-04-21 Chaitra Sud 10, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:44s Samaysar Kalash Tika 110 1964-04-22 Chaitra Sud 11, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:45s Samaysar Kalash Tika 110 1964-04-22 Chaitra Sud 11, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:47s Samaysar Kalash Tika 110 1964-04-23 Chaitra Sud 12, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:45s Samaysar Kalash Tika 111 1964-04-23 Chaitra Sud 12, Thu Guj
🔽 58m:56s Samaysar Kalash Tika 111 1964-04-24 Chaitra Sud 13, Fri Guj
🔽 52m:41s Samaysar Kalash Tika 1 Guj Slightly Unclear
🔽 59m:12s Samaysar Kalash Tika 1, 2 Guj Unclear
🔽 59m:26s Samaysar Kalash Tika 2, 3 Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:30s Samaysar Kalash Tika 3 1968-03-03 Faagan Sud 4, Sun Guj
🔽 56m:31s Samaysar Kalash Tika 4 1963-01-02 Posh Sud 7, Wed Guj
🔽 1h:1m:2s Samaysar Kalash Tika 4 1963-02-20 Magshar Vad 11, Wed Guj
🔽 1h:3m:21s Samaysar Kalash Tika 4 Guj Unclear
🔽 1h:38s Samaysar Kalash Tika 4 Guj Slightly Unclear
🔽 00m:56s Samaysar Kalash Tika 5, 6 Guj
🔽 1h:13s Samaysar Kalash Tika 6, 7 Guj
🔽 58m:23s Samaysar Kalash Tika 6, 7 Guj
🔽 59m:44s Samaysar Kalash Tika 7 Guj Slightly Unclear
🔽 58m:29s Samaysar Kalash Tika 6 1965-04-23 Chaitra Vad 7, Fri Guj
🔽 58m:54s Samaysar Kalash Tika 6, 7 1965-04-24 Chaitra Vad 8, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:49s Samaysar Kalash Tika 7 1965-04-25 Chaitra Vad 9, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 50m:41s Samaysar Kalash Tika 8 1965-04-26 Chaitra Vad 10, Mon Guj
🔽 1h:2m:21s Samaysar Kalash Tika 8, 9 1965-04-27 Chaitra Vad 11, Tue Guj
🔽 1h:9s Samaysar Kalash Tika 9 1965-04-28 Chaitra Vad 12, Wed Guj
🔽 57m:4s Samaysar Kalash Tika 10 1965-04-30 Chaitra Vad 14, Fri Guj
🔽 1h:1m:29s Samaysar Kalash Tika 11 1965-05-01 Chaitra Vad 15, Sat Guj
🔽 56m:11s Samaysar Kalash Tika 13 Guj
🔽 48m:44s Samaysar Kalash Tika 19 Guj Unclear
🔽 48m:13s Samaysar Kalash Tika 19, 20 Guj Slightly Unclear
🔽 1h:25s Samaysar Kalash Tika 46, 47 Guj Slightly Unclear
🔽 59m:10s Samaysar Kalash Tika 49 1966-03-05 Faagan Sud 13, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:36s Samaysar Kalash Tika 49 1966-03-06 Faagan Sud 14, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 1h:17s Samaysar Kalash Tika 49 Guj Slightly Unclear Shrimadji's Samadhi Din
🔽 58m:11s Samaysar Kalash Tika 50 1966-05-06 Vaishakh Vad 2, Fri Guj Unclear
🔽 1h:2m:9s Samaysar Kalash Tika 50 Guj
🔽 1h:46s Samaysar Kalash Tika 51 Guj Slightly Unclear
🔽 1h Samaysar Kalash Tika 55, 56, 57 1965-04-28 Chaitra Vad 12, Wed Guj
🔽 1h:52s Samaysar Kalash Tika 60 1965-05-02 Vaishakh Sud 1, Sun Guj
🔽 59m:38s Samaysar Kalash Tika 60 Guj
🔽 58m:26s Samaysar Kalash Tika 62, 63, 64, 65, 67 Guj
🔽 58m:1s Samaysar Kalash Tika 95 Guj Unclear
🔽 1h:45s Samaysar Kalash Tika 110 1969-03-25 Chaitra Sud 7, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 59m:43s Samaysar Kalash Tika 110 1969-03-26 Chaitra Sud 8, Wed Guj Unclear
🔽 1h:11s Samaysar Kalash Tika 110 1969-03-27 Chaitra Sud 9, Thu Guj Unclear
🔽 58m:50s Samaysar Kalash Tika 140 1966-04-29 Vaishakh Sud 9, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 59m:40s Samaysar Kalash Tika 141 1966-04-30 Vaishakh Sud 10, Sat Guj
🔽 54m:11s Samaysar Kalash Tika 141 1966-05-01 Vaishakh Sud 11, Sun Guj Unclear
🔽 54m:22s Samaysar Kalash Tika 142 1966-05-02 Vaishakh Sud 12, Mon Guj Unclear
🔽 57m:26s Samaysar Kalash Tika 143, 144, 145, 146 1966-05-03 Vaishakh Sud 13, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 54m:38s Samaysar Kalash Tika 143, 144 1966-05-04 Vaishakh Sud 14, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 59m:25s Samaysar Kalash Tika 252 1969-03-28 Chaitra Sud 10, Fri Guj
🔽 1h:1m:39s Samaysar Kalash Tika 252 1969-03-29 Chaitra Sud 11, Sat Guj
🔽 1h:1m:7s Samaysar Kalash Tika 252 1969-03-30 Chaitra Sud 12, Sun Guj
🔽 1h:37s Samaysar Kalash Tika 252, 271 1969-03-31 Chaitra Sud 13, Mon Guj Mahavir Jayanti
🔽 1h:1m:12s Samaysar Kalash Tika 271 1972-03-07 Faagan Vad 7, Tue Guj
🔽 58m:22s Samaysar Kalash Tika 277, 278 Guj