Great Souls>Gurudev Shree Kanji Swami>Audio Lectures>Vishaphar Stotra (1962)

Prav. No., time Shastra Gatha No. Kalash No. Other No. Date Gujarati Tithi Lang. Audio Qual. Notes
🔽 58m:51s Vishaphar Stotra 1, 2, 3, 4, 5 1962-08-27 Shravan Vad 13, Mon Guj Vikram Samvat 2018
🔽 57m:49s Vishaphar Stotra 6, 7, 8, 9 1962-08-28 Shravan Vad 14, Tue Guj
🔽 58m:27s Vishaphar Stotra 10, 11, 12, 13, 14 1962-08-29 Shravan Vad 15, Wed Guj
🔽 59m:25s Vishaphar Stotra 15, 16, 17, 18, 19, 20 1962-08-30 Bhadarvo Sud 1, Thu Guj
🔽 53m:55s Vishaphar Stotra 20, 21, 22, 23, 24, 25 1962-08-31 Bhadarvo Sud 2, Fri Hin
🔽 1h:15s Vishaphar Stotra 26, 27, 28, 29, 30, 31 1962-09-01 Bhadarvo Sud 2, Sat Guj
🔽 1h:2m:22s Vishaphar Stotra 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 1962-09-02 Bhadarvo Sud 3, Sun Hin Slightly Unclear
🔽 20m:15s Vishaphar Stotra 1, 2, 3, 4, 5 1962-07-27 Ashadhh Vad 11, Fri Guj Slightly Unclear Vihaar Darmyaan na Pravachano