CAUTION! Please read this.

Gnaani's VachanAmrut --> Nihalchandji Sogani

"Parinam yogyta anusar thai jay che, hu te (parinam jetlo) nathi." Tema koine aem laage ke shu parinam jadma thai che? Athva nishchayabhas lage. Parantu aam kahevama to aprinaminu jor btavvu che. (DravyaDasti Prakashak) (1)Prashna:--Aap shudthparyayne dastini apexaae bhinn kaho ke gnaanni apexaa? Uttar:-- Dastini apexaae bhinn kahiae chiae, gnaanni apexaaae to nahi. Dasti karvana prayojnma bhinntanu jor ditha vina dasti abhed nathi thati; tethi dastini apexaae j bhinn kahiae chiae; ane mari to aa dasti pradhan j shaily che, aam j kahiae chiae. (DravyaDasti Prakashak) (2)

To read Shree Nihalbhai's more vachanamruts see the